Stanisław Młodożeniec urodził się 31 stycznia 1895 roku w Dobrocicach pod Sandomierzem. Poeta, dramaturg, nauczyciel, współtwórca polskiego futuryzmu. Uczył języka polskiego w Gimnazjum Państwowym im. J. Zamoyskiego w Zamościu. Jego syn, Jan Młodożeniec, jest m.in. autorem plakatu do jubileuszowego X Zamojskiego Lata Teatralnego.

Zamojski epizod Stanisława Młodożeńca obejmuje lata 1923-1925. Przybywający do Zamościa poeta był już wtedy dość znaną postacią. Miał na autorskim koncie tomik wierszy Kreski i futureski. Owocem zamojskiego epizodu Młodożeńca jest tomik Kwadraty, wydany w Zamościu w 1925 roku, dający początek bibliofilskiej serii wydawniczej Zamojskiego Koła Miłośników Książki. Jak czytamy: Odbito tysiąc egzemplarzy, z tych sto pięćdziesiąt na papierze czerpanym numerowanych i podpisanych przez autora. Egzemplarze od Nr. 1 do 18 imienne. Okładkę projektowała W. M. [Wanda Młodożeniec – żona autora, malarka]. Układ graficzny pomyślał i druk na maszynie ręcznej wykonał – Ryszard Ostrowski w Zamościu. Bibliofilom poświęcił poeta kilka utworów, m.in.: Ranek u bibliofila, Pochwała prowincji.

Poeta zetknął się w Zamościu z Bolesławem Leśmianem. W zamojskim gimnazjum dał wykład pt. Poezja Bolesława Leśmiana. Miało to miejsce w niedzielę 8 marca 1925 roku o godzinie 5. po południu i nie było darmowe. Za wstęp trzeba było zapłacić 1 zł, od młodzieży brano 30 groszy. Podobne ceny obowiązywały rok później, kiedy to 24 stycznia w Sali rekreacyjnej Gimnazjum Żeńskiego na zaproszenie zamojskiego Koła Miłośników Książki wygłosił odczyt „Żeromski-Reymont – synteza twórczości”.

      

Młodożeniec organizował także uczniowskie przedstawienia teatralne. Kostiumy projektowała jego żona Wanda, nauczycielka malarstwa i rysunku w Gimnazjum Żeńskim. W 1923 r. w zamojskim kinie „Stylowy”, odegrano sztukę Stanisława Młodożeńca, odbyła się też zbiórka pieniędzy, za które zbudowano ptaszarnię do przyszkolnego ogrodu zoologicznego.

Stanisław Młodożeniec zmarł w Warszawie 21 stycznia 1959 roku.