Kazimiera Wiśniewska urodziła się 30 lipca 1921 r. w Hrubieszowie, w rodzinie chłopskiej. Przez całe życie mieszkała w tym samym środowisku.


fot. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Twórczość Ludowa” nr 1-2 2017 r.

Debiutowała w 1961 roku utworem dla dzieci w „Świerszczyku”. Wydała tomiki wierszy: Wrosłam w te łany (1978), Moje srebrne nuty (1990) i Kłosy z mojego pola (1994). W 1994 roku została również wydana proza pt. Duch matki. Poetka drukowała w kilkunastu antologiach, m.in. Antologia współczesnej poezji ludowej, Całe bogactwo domu, Nad ołtarzem pól, Nasz chleb powszedni, Śródpolne pacierze, Wołanie z ziemi. Publikowała na łamach wielu czasopism. Jej wiersze zamieszczał „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, „Chłopska droga”, „Kamena”, „Kurier Lubelski”, „Rolnik”, „Sztandar Ludu”, „Twórczość Ludowa”, „Tygodnik Zamojski”, „Zielony Sztandar”, „Zorza”. Twórczość Kazimiery Wiśniewskiej to liryka osobista, podania, opowiadania, bajki, anegdoty, wiersze satyryczne, przyśpiewki, pieśni religijne.

Mniej znana jest jej twórczość plastyczna, choć oprócz pięknych wierszy przez całe życie tworzyła małe arcydzieła z dziedziny tzw. plastyki obrzędowej: pająki, pisanki, wycinanki. Najbardziej znane są jej wyroby ze słomy. Brała udział w licznych kiermaszach i konkursach sztuki ludowej, na których wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia.

W konkursie literackim im. Jana Pocka, zdobyła trzykrotnie nagrodę specjalną (w latach 1974, 1991, 1995), II nagrodę w 1994 roku oraz wyróżnienie w 1998 roku. Była też laureatką konkursu Poetów Ludowych Kurii Diecezjalnej w Lublinie i konkursu im. Stanisława Buczyńskiego. Uzyskała wyróżnienia w konkursach: „Moja wieś dawna i współczesna” (Lublin 1975), „Zwyczaje rodzinne w kulturze ludowej – miłość i małżeństwo” (Warszawa 1977), „Żołnierz obrońcą i budowniczym” (Warszawa 1978) i „Wojska polskie w poezji ludowej” (Warszawa 1978).

Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i zbiorach prywatnych. W 1999 roku w Kategorii I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny. W dziedzinie: Plastyka dekoracyjna i obrzędowa. Literatura ludowa otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga. Otrzymała  także Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Zamojszczyzny”. Zmarła 30 grudnia 2001 roku.