Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego została wpisana do rejestru szkół wyższych 29 lipca 1998 roku.


To kolejna zamojska uczelnia, która powołuje się na chęć kontynuacji dzieła sławnej przed laty Akademii Zamojskiej. Zamojska WSHE, jak czytamy w misji uczelni, chce służyć regionowi i krajowi nauką i wiedzą, kształcąc kolejne pokolenia młodych ludzi. Pragnie również, by Imię jej zrosło się na zawsze z historią Zamościa – miasta innego od wszystkich na świecie.
Uczelnia mieści się na terenie byłych Koszar.
Uczelnia prowadzi 3-letnie studia licencjackie na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia na kierunku Administracja 9 kierunków Studiów Podyplomowych oraz szkolenia i kursy m.in. Archiwistyki z zarządzania dokumentacją.