Ks. Mieczysław Michalski „Gawron”, „Czarny Kruk” urodził się 5 stycznia 1911 r. w Gliniskach k. Uchań (pow. Hrubieszów). Kapłan diecezji lubelskiej, magister teologii (KUL). Wieloletni rektor kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu, działacz społeczny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Był m.in. wikariuszem katedralnym w Lublinie oraz w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach (1940-1943). W okresie okupacji w AK jako tajny kapelan w obozach na Majdanku, Krochmalnej, Zamku Lubelskim. Działał w konspiracji i w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Od 1 VIII 1948 r. rektor Kościoła Św. Katarzyny w Zamościu, od 1956 r. działacz zamojskiego „Caritasu” (prezes Koła). Nauczyciel szkół zamojskich, zasłużony dla Zamościa i Zamojszczyzny. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wpisany został do Księgi Zasłużonych dla Zamościa. Zmarł 2 listopada 1989 r., w 77. roku życia i 51. roku kapłaństwa.

30 czerwca 1963 roku w kościele św. Katarzyny w Zamościu obchodził Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.