Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest gromadzenie księgozbioru. Kupujemy więc, wydając każdą możliwą złotówkę na książki. Zbiory biblioteczne są również wzbogacane poprzez dary. Szczególną formą daru są kolekcje prywatne, przekazywane przez kolekcjonerów lub rodziny tychże.
Spośród różnych mniejszych i większych kolekcji, do których zaliczyć można m.in. kolekcję Pomarańskich, zbiór książek z autografem, czy cały zasób regionalny, warto wspomnieć o:

Kolekcji Wojciecha Białasiewicza (1940-2016) liczy 1510 woluminów książek i 712 numerów czasopism. Tematyka zbiorów to historia, polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna Polski, zagadnienia z dziedziny dziennikarstwa politycznego, polityki narodowościowej. Wiele tytułów to materiały dotyczące uchodźstwa, Polonii amerykańskiej, emigracji Polaków.

Wojciech Białasiewicz – dziennikarz, reportażysta, historyk, absolwent I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (1957). Studiował na KUL, pracę doktorską pt. Cmentarze żołnierzy Września na Zamojszczyźnie obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 r. Od 1965 r. pracował jako dziennikarz w „Słowie Powszechnym”, „WTK”, w l. 1979-84 pracował w „Tygodniku Zamojskim”. W 1985 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam spędził 25 lat. Pracował w Chicago w redakcji „Nowego Dziennika”, był szefem „Dziennika Polskiego” w Detroit, a w l. 1989-2009 redaktorem naczelnym „Dziennika Związkowego” w Chicago. W 2009 r. powrócił do Zwierzyńca, w 2015 r. został honorowym obywatelem tego miasta. Autor książek: Afera „Wismana”, Bronili Lublina, W kręgu chicagowskiej Polonii, Pomiędzy lojalnością a serc porywem, Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie.

Kolekcji Michała Bojarczuka (1900-1986) – nauczyciela, regionalisty, społecznika zamojskiego,  liczy 465 woluminów książek i czasopism. Składają się na nią wydawnictwa w języku polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim, wydane w XIX-XX wieku. Tematyka zbiorów jest niezwykle różnorodna, są książki z literatury pięknej, historii literatury, pedagogiki, historii, geografii, czasopisma okresu międzywojennego z dziedzin wojskowości, literatura dotycząca Lubelszczyzny i Zamojszczyzny.

Ciekawie prezentuje się Kolekcja Marynistyczna Janiny Gąsiorowskiej, Matki Chrzestnej statku „Ziemia Zamojska”.