Medal oprócz tego, że jest dziełem sztuki,
Jest jeszcze pamiątką jakiegoś zdarzenia
I dokumentem chwili. Niczym lepiej nie
Uwieczni się danego faktu, jak wybiciem
Medalu,… medale są najlepszą kroniką
Wypadków i wydarzeń…

Marian Gumowski, Medale Polskie, Warszawa 1925 r.

Medalierstwo to szczególny rodzaj rzemiosła artystycznego, obejmuje wykonywanie drobnych form rzeźbiarskich w formie medali, najczęściej w celu uczczenia jakiejś osoby lub wydarzenia.
Najstarsze medale „zamojskie” to te z wizerunkiem Jana Zamoyskiego, które powstały pod koniec XVI w. O hetmanie Zamoyskim opowiadają kroniki, że kazał dla siebie zrobić dwa medale, aby miał co w podarunku przesyłać znajomym. Hetman Wielki upamiętniony został w numizmatyce szeregiem medali i żetonów (zwanych podskarbiówkami), powstałych za jego życia, jak i po śmierci. Ród Zamoyskich, Zamość, ludzie i wydarzenia uwieczniono na kilkudziesięciu medalach.
W 1997 roku Muzeum Okręgowe w Zamościu wydało katalog Zamojskie Medale XVII-XX wieku. Składają się nań dwie części. W pierwszej prezentowane są Medale i medaliony upamiętniające przedstawicieli rodu Zamoyskich od XVII do XX wieku, w drugiej Zamojskie medale XX wieku. Łącznie katalog zawiera opisy 82 medali i medalionów.

Biblioteka na Kamiennej również posiada w swoich zbiorach kilka medali, głównie jubileuszowych i raczej pochodzących z XXI wieku.