Pierwszy [być może jedyny] numer „Nowych Wiadomości Zamojskich”  ukazał się w styczniu 1937 r. Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Jan Farfus. Redakcja i administracja czasopisma mieściła się przy ul. Młyńskiej 29 w Zamościu. Gazetę tłoczono w Drukarni Sejmiku Zamojskiego. Za egzemplarz trzeba było zapłacić 10 gr. Koszt prenumeraty rocznej wynosił 6 zł. Na pierwszej stronie redakcja informowała: pismo nasze będzie wychodzić jako tygodnik, poświęcony sprawom ogólnym, a przedewszystkiem sprawom naszego rodzimego powiatu. Czy rzeczywiście tak było? Nie wiadomo badaczom tematu znany jest tylko jeden opisywany tutaj egzemplarz.

Na trzeciej stronie redaktor Farfus informował, że następny numer „Nowych Wiadomości Zamojskich” ukaże się w dniach najbliższych, o znacznie większej objętości z dodatkiem tygodniowym „Polska” i ładną sensacyjną powieścią oraz Kalendarza ściennego w bardzo pięknej ozdobnej ściance. Niewiele materiałów znalazło się w tym czterostronicowym periodyku. Prawdopodobnie autorem całej treści był redaktor Farfus. Ostatnia strona zawiera osiem noworocznych życzeń m.in. od redakcji czasopisma.

Ciekawą informację zawiera Ogłoszenie burmistrza miasta Zamościa Michała Wazowskiego skierowane do posiadaczy rowerów…

W związku z zarządzeniem Starostwa Powiatowego Zamojskiego L/BP.20/2/36 z dnia 19 listopada 1936 r. w sprawie tabliczek rowerowych, Zarząd Miejski wzywa posiadaczy rowerów, którzy wykupili tymczasowe tabliczki na rok 1936/1937 po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1936 r. o używaniu rowerów na drogach publicznych, aby w terminie do dnia 15 stycznia 1937 r. wymienili tabliczki starego typu na przepisowe. Po tym terminie będzie pobierana normalna opłata za wydawane tabliczki rowerowe.


Historia kołem się toczy. Jeśli rowerowym to i tabliczki mogą chcieć powrócić.

Opracowano na podstawie zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie

Piotr Piela