Odpusty to uroczystości kościelne, parafialne ku czci różnych świętych. Towarzyszy im handel przykościelny; w mniejszych miejscowościach miały charakter święta ludowego. Niemal w każdej parafii odbywają się uroczystości odpustowe, w niektórych nawet więcej niż jedno.

Oto kilka wybranych wzmianek z prasy regionalnej o uroczystościach w regionie. Zwłaszcza, że nie zawsze mogły się odbywać swobodnie. Ażeby zachować spokój władze administracyjne zabroniły wszelkiego rodzaju wieców, zjazdów itp. Nie mogły jednak skasować odpustów, otoczyły je za to specjalną opieką, W pierwszych dniach kwietnia 1861 r. gubernator cywilny lubelski przypomina naczelnikowi powiatu Skibińskiemu, że dnia 14 kwietnia odbywać się będzie nabożeństwo we wsi Radecznicy, na które ma się zgromadzić znaczna liczba ludności z różnych stron kraju. (…) Dnia 8 września odbył się odpust w kościele ks. ks. Dominikanów w Janowie. Zgromadziło się około 6000 ludzi. (…) Dnia 6 listopada 1861 roku odbył się w Szczebrzeszynie doroczny odpust św. Leonarda na który jak zwykle przybyła większa liczba ludzi z okolicznych wsi. – przypominał Zygmunt Klukowski w artykule Ruch Narodowy w Zamojszczyźnie w 1861-1862 r. (w świetle urzędowych źródeł rosyjskich) zamieszczonym w „Tece Zamojskiej” z 1938 roku.

Dnia 4 października w Radecznicy był odpust św. Franciszka. Kolegiaści wzięli w nim udział. Na sumie, która odprawiała się w kaplicy św. Franciszka, grała orkiestra kolegialna. Po południu wszyscy kolegiaści byli na nieszporach.

Dzień św. Bartłomieja jest dla Sitańca bardzo uroczysty, gdyż w dniu tym przypada odpust jedyny w roku całym. Na tę uroczystość Związek Młodzieży w Sitańcu urządził przedstawienie amatorskie, chór i deklamacje. Publiczność pomimo słoty wypełniła szczelnie salę. – „Kronika Powiatu Zamojskiego” z 1918 roku.