Halina Rogińska urodziła się 4 listopada 1885 roku w Irkucku na Syberii. Szkołę średnią ukończyła w Kijowie, gdzie zdała egzamin maturalny. Po uzyskaniu paszportu wyjechała na studia do Krakowa. Naukę na kursach dla kobiet dra Adriana Baranieckiego rozpoczęła w 1905 roku. W 1916 roku Halina Rogińska rozpoczęła pracę nauczycielską w Kijowie. Zaczęła pracować w Towarzystwie Popierania Szkoły Średniej. Równocześnie dokształcała się będąc w roku szkolnym 1917/18 słuchaczką Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego w Kijowie. Od 1920 roku pracowała jako wychowawczyni w internacie Polskiej Macierzy Szkolnej w Kijowie. Tam ukazały się pierwsze utwory literackie Haliny Rogińskiej. Drukowane były w polskich czasopismach „Kłos Ukraiński”
i „Przedświt”.

W 1922 roku przyjechała do Zamościa. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim. Pracowała tam do likwidacji szkoły w 1936 roku. Tegoż roku rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym Żeńskim w Zamościu, gdzie uczyła tam do wybuchu wojny. Po wyzwoleniu Rogińska wróciła do Zamościa. Podjęła pracę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej. Dodatkowo pracowała w Liceum Pedagogicznym i Technikum Mechanicznym. Mając możliwość współpracy z liczną grupą młodzieży szkół średnich, utworzyła w 1945 r. międzyszkolny  „Teatr Młodych”. Z młodzieżą wystawiła sielanki Szymonowica: „Żeńcy” i „Kołacze”, ale też „Balladynę” Słowackiego.

W połowie 1945 roku zaproponowano jej utworzenie Referatu Kultury i Sztuki w Starostwie Powiatowym w Zamościu. Podjęła się zorganizowania pierwszej w mieście szkoły kształcącej przyszłych artystów plastyków. Wstępnie placówka przyjęła nazwę Szkoły Sztuk Zdobniczych.

inicjatywy Haliny Rogińskiej, poetki, animatorki życia kulturalnego, został zorganizowany letni kurs rysunku odręcznego i malarstwa. Ten właśnie rok dał początek Szkole Sztuk Plastycznych, którą powołali do życia Lucjan Pakulski – artysta plastyk i Halina Rogińska, sprawująca funkcje pierwszego dyrektora.

W 1947 roku Halina Rogińska zakończyła pracę w Starostwie Powiatowym w Zamościu i przestała kierować Teatrem Ziemi Zamojskiej. Od 1 września 1947 r. objęła obowiązki dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych. Halina Rogińska zmarła 3 czerwca 1972 roku.