Określenie miasta partnerskie oznacza formę współpracy między miastami w różnych krajach. Jej główne cele to wymiana kulturalna, gospodarcza i informacyjna. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie.
Nawiązując do wielowiekowej tradycji, współczesny Zamość prowadzi szeroką współpracę międzynarodową. Decyzję o nawiązaniu przez miasto kontaktów partnerskich podejmuje Rada Miejska w Zamościu. Formalnie Zamość współpracuje obecnie z ośmioma miastami partnerskimi.

Schwaebisch Hall (Niemcy) – umowa o współpracy partnerskiej została podpisana 16 czerwca 1989 roku. Współpraca obejmuje realizację projektów kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, z zakresu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Schwaebisch Hall leży w Badenii – Wirtembergii i liczy 36500 mieszkańców.

Żółkiew (Ukraina) – współpraca obejmuje sport, kulturę, wymianę młodzieży, ochronę środowiska naturalnego. Żółkiew liczy ponad 13 tys. mieszkańców i położona jest na północny zachód od Lwowa. Miasto zostało założone w XVI wieku przez Stanisława Żółkiewskiego – Hetmana Koronnego Rzeczypospolitej. Umowa partnerska z Żółkwią podpisana została 26 kwietnia 1991 r.

Loughborough (Wielka Brytania) – Współpraca obejmuje wymianę językową, gospodarczą, sportową i kulturalną. Umowa partnerska została podpisana 8 sierpnia 1998 r. Miasto liczy 52 tys. mieszkańców. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i uniwersytecki.

Łuck (Ukraina) – umowę o współpracy podpisano 4 czerwca 2005 r. Obejmuje on współpracę w zakresie kultury, gospodarki i spraw społecznych. Łuck liczy ponad 200 tys. mieszkańców.

Sighisoara (Rumunia) – średniowieczne miasto położone w malowniczym rejonie Transylwanii liczy ponad 30 tys. mieszkańców. Umowa partnerska z Sighisoarą podpisana została 8 września 2007 r. i obejmuje współpracę kulturalną i gospodarczą.

Bardejov (Słowacja) – współpraca partnerska odbywa się na podstawie umowy podpisanej 9 marca 2003 roku. Bardejov liczy 34 tys. mieszkańców. Współpraca partnerska dotyczy obszaru kultury, gospodarki, ochrony środowiska i wymiany młodzieży.

Weimar (Niemcy) – umowa o współpracy partnerskiej została podpisana 25 maja 2012 r. i dotyczy kultury, ochrony zabytków, gospodarki, ochrony środowiska i spraw społecznych. Zabytki Weimaru, podobnie jak zamojski zespół staromiejski, wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto liczy ok. 65 tys. mieszkańców.

Fountain Hills (Arizona, USA) – umowa o współpracy partnerskiej została podpisana 28 czerwca 2014 r. i określa współpracę między miastami w zakresie wzajemnej promocji, kultury, oświaty i nauki, sportu i gospodarki. Fountain Hills jest ponad 20-tysięcznym miastem.