Józef Przytuła – kompozytor, aranżer i dyrygent – urodził się w 1941 roku w Nowych Iwańczycach na Wołyniu. Od 1969 roku był dyrektorem Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego. Wraz z Zespołem dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.

Po repatriacji do Polski pobierał lekcje gry na skrzypcach, potem podjął naukę w szkole muzycznej w Zamościu, potem w Lublinie. Służbę wojskową odbył w Reprezentacyjnej Orkiestrze Wojskowej Marynarki Wojennej. W 1966 roku rozpoczął studia (dyrygentura orkiestr dętych i teoria kompozycji) w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Podczas studiów pracował jako instruktor amatorskich zespołów muzycznych, opracowując i instrumentując szereg utworów rozrywkowych. W 1969 roku został mianowany kierownikiem artystycznym i dyrygentem Włościańskiej Orkiestry im. Karola Namysłowskiego w Zamościu (obecnie: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego); z tą najstarszą orkiestrą symfoniczną w Polsce związany był, z krótką przerwą, do roku 2006. Uczył również w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu (1972-1988); zorganizował tam chór i szkolną orkiestrę.

Dla Orkiestry Włościańskiej opracował i zinstrumentował kilkaset utworów o różnym charakterze: ludowe, patriotyczne, rozrywkowe, kolędy, pastorałki, muzykę poważną i religijną. Skomponował również kilkadziesiąt utworów oryginalnych, rozrywkowych i ludowych. Zrekonstruował także z odszukanych fragmentów Mszę pasterską Henryka Miłka, twórcy muzyki kościelnej, i Mszę do Najświętszej Marii Panny Wojciecha Słoczyńskiego, XIX-wiecznego organisty i kompozytora. Kultywował dorobek zespołu i wzbogacał jego repertuar, prezentowany zarówno na koncertach w kraju, jak i podczas zagranicznych tournées, które prowadził (m.in. w Niemczech, Francji, na Białorusi i Ukrainie), a także na płytach czy w audycjach Polskiego Radia. Jego staraniom Orkiestra zawdzięcza również swoją stałą – i własną – siedzibę z salą koncertową, przyznaną jej w 1990 roku w klasycystycznym budynku Nowej Bramy Lwowskiej.

Józef Przytuła był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Województwa Lubelskiego”. Uchwałą Rady Miasta Zamość nr XIII/83/95 z dnia 3 maja 1995 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Zamościa. Zmarł 9 lipca 2017 roku.

                                          zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Brylewicz