Pierwszy numer „Dziennika Ekonomicznego Zamoyskiego” ukazał się 2 stycznia 1803 roku. Był pierwszym polskim periodykiem o tematyce rolniczo-technicznej, wydawanym w Zamościu na początku XIX wieku. Ukazywał się regularnie co miesiąc od stycznia 1803 roku do czerwca roku następnego. Zainicjowany przez Zamojskie Towarzystwo Ekonomiczne z finansowym wsparciem Stanisława Kostki Zamoyskiego, XII Ordynata.

Ukazało się 18 numerów czasopisma. Redaktorem pierwszego tomu był Bazyli Wojciech Kukolnik (1765-1821), profesor fizyki, historii naturalnej i nauk ekonomicznych w liceum zamojskim. Od 1804 roku redaktorem całości był Wojciech Gutkowski (1775— 1826), profesor architektury w tymże liceum. W treści „Dziennik…” podobny był do podręcznika dla gospodarzy wiejskich. Zawierał encyklopedyczne wiadomości z dziedziny agronomii, technologii, surowców ważnych dla rolnictwa i budownictwa wiejskiego.

Wydawnictwo podzielone zostało na działy Ekonomika, Technologia, Mechanika i Budownictwo Wiejskie oraz Rozmaitości Gospodarskie.

„I tak w Dziale I znalazło się miejsce na artykuły o ziemi, klimacie, wodzie, powietrzu, o melioracji gruntów, o nasiennic­twie, uprawie łąk i roślin, o ich chorobach i zbiorze. Dział II zawierał przepisy na produkcję octu, mydła, wódki, świec, drożdży, a nawet kulinarne: biszkopty cytrynowe, „sos z szokolady”, konfekty, czyli konfitury, i „torty szokoladowe”. Były też podawane sposoby farbowania wełny, bawełny i płócien. Obok artykułów własnych obu redaktorów pojawiają się w tym dziale przedruki z dzieł obcych i encyklopedii (J. F. Westrumpa Spostrzeżenia tyczące się palenia go­rzałki), wypisy „z gazet ekonomicznych poczdamskich” (o occie), z ency­klopedii Krunizta o pekelflejszu i z Roczników Younga (chleb z kartofli). Dział III wypełniają opisy różnego rodzaju młynów, tartaków, młocarni, sieczkarni. W numerze 8 z 1803 r. jest artykuł jedynego współ­pracownika spoza redakcji, wspomnianego już „Jaśnie Pana Jana Fer­dynanda Naxa” , o młynach krymskich. Wojciech Gutkowski zamieścił tutaj opis własnego wynalazku „nowej machiny pociężnej do młócenia zboża” . Czytelnik miał możność zapoznać się także z „machiną hydrau­liczną i pompą zwyczajną”. Dział IV prezentuje głównie rolnictwo niemieckie, angielskie i fran­cuskie. Są przedruki z „Gazety Ekonomicznej Saskiej” i z „Wiadomości Tygodniowych Lipskich” . Podano także warunki ogłoszonego przez Wol­ne Towarzystwo Ekonomiczne w Petersburgu konkursu, którego wyniki podano w „Dzienniku” po upływie roku. Rozmaitości Gospodarskie propagowały sposoby leczenia koni i bydła, zwalczania plagi wilków itp. Dział V: Budownictwo Wiejskie był wyraźnie oczkiem w głowie red. Gutkowskiego. Podczas gdy inne działy nie są poprzedzone wstępem, tutaj on występuje. Oprócz prezentacji różnorodnych materiałów bu­dowlanych, sposobu wyrobu cegieł i budynków inwentarskich znalazły się uwagi ogólne związane pośrednio z tematem (poziom wód grunto­wych, wybór miejsca pod budowę, opisy i „wyobrażenia” małych an­gielskich domów rolniczych, a nawet mieszczańskich)” wylicza Bogumiła Sroczyńska [Sawa] w artykule Dziennik Ekonomiczny Zamoyski (1803-1804) i jego redaktorzy Bazyli Kukolnik i Wojciech Gutkowski zamieszczonym w „Kwartalniku Historii Prasy Polskiej” nr 23/3, s. 5-14. z 1984 roku.

 

Intrygująco prezentują się zamieszczone, m.in. w numerze 16. z 1804 roku przepisy kulinarne z wykorzystaniem czekolady, czy sposób wytworzenia cytrynowej gorzałki.