W dniach 8 – 16 sierpnia 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się I edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego (w ubiegłym roku odbyła się VII edycja) wydarzenia kulturalnego. Latem w Szczebrzeszynie, a od 5. edycji również w Zamościu można spotkać wybitne osobowości kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i artystów. W ramach Festiwalu odbywają się warsztaty i dyskusje, gry i zabawy językowo-literackie, kiermasz książki, spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.

Położenie Szczebrzeszyna, jego wielokulturowa historia i nazwa na trwałe zapisana w historii polskiej literatury (za sprawą Jana Brzechwy i słynnego chrząszcza, który w trzcinie brzmi), stanowią potencjał, który warto wykorzystać. Festiwal „Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego” stanowi część długofalowej strategii rozwoju Zachodniego Roztocza pt. „Miasto Kultura Rozwój”, stworzonej przez grupę reprezentantów lokalnych i ogólnopolskich kadr kultury, oświaty i biznesu.

Rok 2021 zapisał się jako rok znaczącej bibliotecznej aktywności i obecności na Festiwalu. Wspomnieć należy spotkanie autorskie z bibliotekarką Marleną Jarosz autorką książki Starsza pani  spod piątki i inne opowiadania prowadzone przez Justynę Sobolewską oraz promocję Książki Zamość. Ulice i Place i rozmowę bibliotekarza Piotra Pieli z jej autorami dziennikarzem, poetą, Bogdanem Nowakiem i Jakubem Żygawskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Zamościu i kolekcjonerem, regionalistą Stanisławem Rudym. Liczymy na kolejne obecności, ale najbardziej liczymy że nasz Zamojski Festiwal Książki starszy od festiwalu w Szczebrzeszynie również znajduje Państwa zauważenie.