Stowarzyszenie Turystyka z Pasją powstało w październiku 2014 roku. Celem statutowym grupy jest tworzenie i promocja różnorodnych form turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, z którym związana jest większość jej członków.
Od początku biorą udział w przedsięwzięciach turystyczno-kulturalnych Zamościa, m.in. w Szturmie Twierdzy Zamość, Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią”, Festiwalu Stolica Języka Polskiego, organizują bezpłatne wakacyjne oprowadzania „Czwartki z…” (edycja 2017 Czwartki z Leśmianem, edycja 2018Czwartki z Niepodległą, edycja 2019Oblężone Czwartki).
Powierzono im opiekę nad Bastionem II Zamojskiej Twierdzy, gdzie można oglądać wystawę kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksamity stroje od końca XVI do XX w.”, a w miesiącach wakacyjnych „Legendę Stołu Szwedzkiego” i „Przekazanie Okupu” dwie inscenizacje nawiązujące swoją treścią do XVII wiecznej historii Zamościa.
Stowarzyszenie udostępnia zwiedzającym Kojec w Parku Miejskim z Makietą Zamościa. Grupa świadczy usługi przewodnickie. W miejskim tłumie wyróżniają się historycznymi strojami, w których oprowadzają turystów.