6 kwietnia przypada Narodowy Dzień Sportu. W wolnej, od więzów przemocy i brutalnej siły, w Polsce wykiełkował, rozrósł się i zakwitł sport. Tak jak na wszystkich, tak i na tem polu nie chcieli Polacy zostać w tyle i chwycili w krzepkie, młode ręce dysk i oszczep; mnogie zaś zastępy zawodników poszły walczyć na olimpjady… o dobre imię Polski. (…) Odtąd zaczynają się popisy gimnastyczne Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół“, wojska lub młodzieży gimnazjalnej – informował w piśmie periodycznym młodzieży gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego „Nasza Myśl” z 11 listopada 1928 roku Zbigniew Klaudel.
Okręg Zamojski „Sokoła” zatwierdzony został 14 kwietnia 1929 r., zgodnie z wnioskiem Rady Okręgu Lubelskiego. Pierwszy Zjazd nowego Okręgu Zamojskiego odbył się 15 grudnia 1929 r. w Zamościu.
„Sokół” to najstarsze polskie towarzystwo zajmujące się popularyzacją gimnastyki. W Zamościu  prawdopodobnie istniało już w 1922 r. W roku 1923 prezesem był Tadeusz Gajewski – pierwszy po wojnie burmistrz Zamościa, nauczyciel, działacz społeczny, redaktor pisma szkolnego „Nasza Myśl”, opiekun bibliofilów. Zamojskie gniazdo „Sokoła” liczyło ponad 100 członków; dwie sekcje gimnastyki na przyrządach i chór. 25 maja 1924 roku miał miejsce w Zamościu zjazd sprawozdawczy Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej podczas nabożeństwa w Kolegiacie śpiewał chór Towarzystwa „Sokół” – pisała „Ziemia Zamojska”. Dużą popularnością cieszyły się Loterie Fantowe współorganizowane staraniem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, odbywające się podczas zmagań sportowych. Jedna z nich miała miejsce 15 maja 1927 roku. Wygrać można było m.in. konia, kury, cielaki, barany, indyki, ale też pługi, 3 q drzewa bukowego, a nawet kuchnię kaflową. Przygrywała orkiestra 9 p. p. legionów.