Wanda Madlerowa urodziła się w 1890 roku w Krakowie. Po przeprowadzce do Zamościa Wanda założyła pierwsze w województwie lubelskim laboratorium bakteriologiczne. W 1919 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej w Zamościu, jako nauczycielka fizyki. W 1922 r. została jego dyrektorką. Była zaangażowana w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Działała w Narodowej Organizacji Kobiet, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwie Opieki nad Grobami Poległych. Była współorganizatorką Koła Miłośników Książek w Zamościu.

W 1929 r. przeniosła się do Białej Podlaskiej, gdzie kierowała Państwowym Żeńskim Gimnazjum im. Emilii Plater. 26 czerwca 1940 r. została aresztowana przez Gestapo. Więziona na Zamku w Lublinie i w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück numer obozowy 6010. Organizowała tajne nauczanie dla dziewcząt w obozie. Po wojnie zamieszkała w Sztokholmie, gdzie również angażowała się w działalność społeczną. Zmarła w Sztokholmie w 1969 r. 25 kwietnia 2016 Radni Zamościa nadali rondu przy zbiegu ulic Żdanowskiej, Lipskiej, św. Piątka, i Orląt Lwowskich imię Wandy Madlerowej.

fot. Tomasz Krywionek