Nie będziemy wymieniać wszystkich ważnych osobistości, które odwiedziły Zamość. Będziemy jednak stale rozbudowywać to hasło, by nikt ważny nie przemknął przez miasto niezauważony, chyba, że sobie tego będzie życzył.
W 1588 roku, choć nie z własnej woli, w Zamościu przez czas jakiś przebywał arcyksiążę Maksymilian III Habsburg, który trafił tu jako jeniec Jana Zamoyskiego po bitwie pod Byczyną. Potyczka mająca zmusić Maksymiliana do zrzeczenia się praw do korony polskiej zakończyła się klęską Habsburga. Hetman obszedł się jednak z jeńcem łagodnie. Zabrał go do Zamościa, gdzie Maksymilian został ojcem chrzestnym córki Zamoyskiego i Gryzeldy Batorówny. Maksymilian Habsburg odzyskał wolność dopiero na mocy układu bytomsko-będzińskiego, podpisanego 10 marca 1589 roku.

W 1634 roku Zamość odwiedził król Władysław IV. Towarzyszył mu przyrodni brat i przyszły król Polski Jan Kazimierz. Ten ostatni wizytował Zamość kilkakrotnie: idąc na odsiecz Baraża, w okresie potopu szwedzkiego, a także z małżonką Marią Ludwiką w 1660.

W Zamościu przez kilkanaście lat mieszkał Michał Korybut Wiśniowiecki, syn Gryzeldy z Zamoyskich i Jeremiego Wiśniowieckiego. Już jako król Polski, 19 lipca 1671 r., uroczyście wjechał do Zamościa. Często do naszego miasta zaglądał również Jan III Sobieski, a w 1698 roku przybył do hetmańskiego grodu inny dostojny gość – król August II. Zamość odwiedzał dwukrotnie car rosyjski Piotr I Wielki oraz cesarz Józef II.

Trzy razy przyjeżdżał do Zamościa car Aleksander I. Jego inicjały wykuto na frontonach Nowej Bramy Lwowskiej i Nowej Bramy Lubelskiej. Jego następca, Mikołaj I, również składał kilkakrotnie wizytę w podległym mu mieście.
Zamość odwiedzał również Józef Piłsudski. Był w naszym mieście cztery razy. Na pamiątkę tej ostatniej, oficjalnej wizyty ufundowano marmurową tablicę z napisem W tym miejscu 17.10.1922 Wielki Marszałek wysłuchał mszy świętej.
Ignacy Mościcki, który w dzieciństwie uczęszczał do szkoły w Zamościu, jako prezydent kilkakrotnie odwiedzał Zamojszczyznę. 18 czerwca 1927 roku przybył do Zamościa na poświecenie szkoły Rolniczej im. Józefa Piłsudskiego w Janowicach.

W 1990 Zamość zwiedził książę Filip, który w 2013 roku został królem Belgów. Władca kilkakrotnie przebywał w Polsce m.in. ze względu na polskie korzenie swojej żony Matyldy.
12 czerwca 1999 roku, podczas pielgrzymki do ojczyzny, Zamość odwiedził papież Jan Paweł II.
10 maja 2006 r. przybył do Zamościa były prezydent Niemiec Horst Köhler. Podczas wizyty zwiedził miasto oraz spotkał się z radnymi powiatu zamojskiego i studentami. Towarzyszyła mu osiemnastoosobowa delegacja samorządowców z miasta i powiatu Schwäbisch Hall (miasta partnerskiego Zamościa) oraz gminy Bühlertann.

W 2022 roku Muzeum Zamojskie w Zamościu otrzymało grant z programu Wspieranie działań muzealnych na projekt Monarchowie, prezydenci, premierzy – wizyty głów koronowanych i oficjalnych gości w Zamościu od XVII do XX wieku.