Władysław Sitkowski – pisarz, poeta, rzeźbiarz, kronikarz i regionalista. Urodził się 14 marca 1928 roku w Stasinie na Wołyniu. Wraz z rodziną w lutym 1940 roku został wywieziony na Syberię. W łagrze stracił ojca. Po pięciu latach wrócił z mamą i braćmi do Polski. Uczył się w zakładzie rzemieślniczym w Gdańsku, tam też wstąpił do młodzieżowej organizacji konspiracyjnej „Syrena”. Na skutek dekonspiracji został aresztowany przez UB. Po wyjściu z więzienia i odbyciu służby wojskowej przybył do Zamościa. W 1968 roku zamieszkał na stałe wraz i dziećmi w Zwierzyńcu.

Zadebiutował w 1971 roku na łamach „Kameny” („Kamena” 1 sierpnia 1971, nr 16). Tematyka jego utworów jest bardzo różnorodna. Opiewa w nich uroki Ziemi Zamojskiej oraz piękno przyrody w różnych porach roku. Pisze też o pracy na roli i zwyczajach ludowych. W swoich utworach często powraca do przeszłości Zamojszczyzny oraz rozmyśla nad ludzkim losem. Tworzył także teksty satyryczne, fraszki oraz utwory dla dzieci. Publikował wielu wydawnictwach zbiorowych czy tomikach autorskich. Jego utwory ukazywały się także w prasie, m.in. w „Zielonym Sztandarze”, „Chłopskiej Drodze”, „Naszej Wsi”, „Gospodyni”, „Rolniku Polskim”, „Sztandarze Ludu”, „Kurierze Lubelskim”, „Tygodniku Zamojskim”, „Przyjaciółce”, „Biuletynie Informacyjnym STL” i w „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”. Wiersze ukazały się również w antologiach współczesnej poezji ludowej, m.in.: „Wieś tworząca” t. V, VI, VII, VIII (1974-1994 Lublin), „Nasz chleb powszedni” (Lublin 1983), „Okruchy chleba” (Wrocław 1992), „Polska nam Papieża dała” (Kraków 1997).

Władysław Sitkowski jest autorem tomików indywidualnych: Szumią bory roztoczańskie (Lublin 1978), Portret pól (Lublin 1991), Śródleśne znaki (Zamość 1992), W dziejowych żarnach (Lublin 1994), Słoneczne niespodzianki (Zamość 1996).  Z duchem podniebnych pieśni (Zamość 1998),  Sochy dawniej i dziś (1999),  Między niebem a ziemią  (Zamość 2002), Świat się wywraca (Zamość 2003), Zapomniane paciorki babuni (Lublin 2009).

Jego drugą pasją była rzeźba w drewnie i kamieniu. Tworzył głównie przedstawienia Chrystusa Frasobliwego oraz portrety ludzi.

Władysław Sitkowski był aktywnym działaczem społecznym. Od 1971 roku należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Był członkiem Rady Redakcyjnej Kwartalnika „Twórczość Ludowa” i Redakcji Biblioteki STL „Dziedzictwo”. Inicjował i  współorganizował wiele imprez regionalnych.  Pisał także artykuły popularyzujące sztukę ludową i sylwetki zamojskich twórców. Był laureatem wielu konkursów poetyckich. Za swoją działalność i pracę twórczą został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 1998 roku otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga. W marcu 2008 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Zwierzyńca. Zmarł 26 marca 2020 roku.