„Gazeta Biłgorajska” miesięcznik Organu Urzędowego Wydziału Powiatowego Sejmiku Biłgorajskiego. Ukazywał się w latach 1921-1922(?). Funkcję redaktora pełnił K. Dąborowski.

W Katalogu Czasopism Lubelskich (Lublin 2005) widnieje tylko jeden potrójny numer pisma. Posiada go Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wdaje się mało prawdopodobne, by zachował się tylko jeden egzemplarz. Dzięki temu potrójnemu numerowi dostępnemu również w cyfrowych zasobach Książnicy Zamojskiej poznajemy nie tylko skład Rady Wydziału Powiatowego w Biłgoraju, ale również nazwiska urzędników, kierowników i dyrektorów różnych instytucji.

Oto bowiem na XV posiedzeniu Biłgorajskiego Sejmiku Powiatowego, które odbyło się 19 listopada 1921 roku w domu I. Sztruma w Rynku obecni byli: Przewodniczący Wydziału Powiatowego Starosta Biłgorajski Stanisław Uzarski; Członkowie Wydziału Powiatowego: Wacław Matraś , Wawrzyniec Różański, Bohdan Hussar, Jan Szeliga, Kazimierz Drozdowski; Członkowie Sejmiku: Roman Mędrzecki, Andrzej Malawski, Jan Flis, Józef Gumiennik, Franciszek Ciosmak, Piotr Lipianin, Józef Sadło, Franciszek Mróz, Józef Koper, Wincenty Kita, Maciej Garbacz, Onufry Dub, Ignacy Sobaszek, Walenty Sobczak, Józef Ciosmak, Michał Gruca, Wojciech Gurdziel, Michał Szmołda; Urzędnicy Wydziału Powiatowego: Sekretarz Sejmiku Konstanty Dąborowski, Zastępca Sekretarza Sejmiku Antoni Dąbrowski. Inspektor Samorządu Jan Szerszenowicz, Buchalter Longin Popowski, Referent Podatkowy Stanisław Rychlicki. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Kierownicy instytucji sejmikowych: Dyrektor Szkoły Handlowej Adam Nowiński, Kierownik Szpitala w Tarnogrodzie dr. Ferdynand Jagowd, Kierowniczka Szkoły Gospodarczej Marja Kantorowa, Kierownik Biura Technicznego inż. I. Rajch, Następca Kierownika Biura Technicznego Wacław Łuszczek, Kierowniczka Gospodarcza Bursy Kazimiera Skaliszówna, Zarządczyni Przytułku dla starców, Stanisława Dąbrowska; Urzędnicy Państwowi: Kierownik Biura Odbudowy Władysław Lejman, Inspektor Szkolny Leonard Krupczak, Lekarz Powiatowy dr. Ryszard Kopciewicz, Wojewódzki Inspektor Szkól Rolniczych Zdzisław Szymankiewicz, Referent Rolny Władysław Piasecki, Sędzia Śledczy Włodzimierz Adlof, Powiatowy Lekarz Weterynarji Bolesław Natorski, Referent Administracyjny w Starostwie Leon Piekutowski. Obecni byli również: Notarjusz Franciszek Wolski, Zarządca Klucza Ordynacji Zamojskiej Leon Roszkowski, Dyrektor Syndykatu Rolniczego Stefan Kłopotowski, Instruktor Kółek Rolniczych Stanisław Donimirski, Inspektor Ubezpieczeń od ognia Jerzy Kalasiewicz, Instruktor Straży Ogniowych K. Załęski, prezes Rady Szkolnej Okręgowej Józef Kiełczewski, trzech delegatów gminy Frampol i inni. Nieobecni byli następujący członkowie Sejmiku: Jan Halicz, Konstanty Pierścionek, Mateusz Mołda, Andrzej Szostak, Jan Kulaszyński, Józef Osuch, Tomasz Joszt, Wojciech Banach, Mikołaj Fus.

Z protokołu dowiadujemy się także, że na miejsce Bolesława Zarzyckiego, który ustąpił z Rady Miejskiej w Biłgoraju, wszedł do Sejmiku z wyboru uzupełniającego Roman Mędrzecki, Burmistrz m. Biłgoraja; na miejsce Jana Szymanika, który na stałe opuścił powiat, uzyskał godność członka Sejmiku z wyboru uzupełniającego Michał Gruca, Wójt gminy Tarnogród. Podano również informację, że członek Sejmiku Wojciech Kukiełka umarł, a członkowie Sejmiku uczcili pamięć zmarłego przez powstanie.

Numer liczy 20 stron. Poza protokołem z posiedzenia Sejmiku znajdziemy zapisy uchwał Sejmiku oraz szereg ciekawych informacji nieurzędowych, np. W pow. Biłgorajskim uległo zniszczeniu wskutek działań wojennych około 2500 gospodarstw, które posiadały ogółem 7481 budynków. Z tego samodzielnie bez pomocy państwowej odbudowali poszkodowani 1752 bud., przy pomocy Biura Odbudowy 2801, do odbudowy pozostaje 2925 budynków. Pomoc, udzielana przez B. O , idzie w dwóch kierunkach: a) pomoc materjalna w postaci różnych materjałów bądź też w gotówce i b) udzielanie p o ­ rad technicznych przy rozplanowaniu wsi, poszczególnych zagród i wznoszeniu samych budynków. Zapomóg w gotówce udzielono dotychczas 271 poszkodowanym na, ogólną sumę 1.853.500 mk., materjałów różnych jako to: cegły, wapna, dachówki, cementu, gwoździ, szklą i innych wydano 425 poszkodowanym wartości około 20.000.000 mk., drzewa w stanie, okrągłym i tartym razem 27017 m3 dla 1425 poszkodowanych, — oprócz tego szereg poszkodowanych otrzymało pomoc przy zwózce materjałów bądź to w postaci przymusowych furmanek, bądź też dobrowolnie wynajętych i zapłaconych przez B. O. Jednocześnie przeprowadzono remont szkół w Markowiczach, Księżpolu, Biszczy, Różańcu i Dylach. Niezależnie od tego zamożniejsi poszkodowani nabywali za gotówkę różne materiały w Składnicy B. O. po cenach znacznie niższych od cen rynkowych. Z działu Wiadomości różne dowiadujemy się o przebiegu zakończenia trzeciego kursu nauki w Ludowej Szkole Rolniczej Żeńskiej w Teodorówce 18 grudnia 1921); zawiązaniu Towarzystwa Opieki Szkolnej w Biłgoraju (6 stycznia 1922); zjeździe rzemieślników sitarskich (7-9 stycznia 1922) zorganizowanym przez S. Bielaka, A. Malawskiego, S. Znaka i M. Lipczyńskiego, w którym wzięło udział 217 sitarzy. O Jasełkach wystawionych przez Zarząd Szkoły Powszedniej w Biłgoraju w dniach 14-15 stycznia. Jasełka w trzech odsłonach w zapełnionej niemal pod sufit sali, dając ogółowi rzetelny dowód swej wychowawczej pracy; zbiórce na budowę Szkoły Handlowej i Bursy wpłynęły do Kasy Macierzy na powyższy cel następujące kwoty: 1000 mk.  od Wydziału Powiatu w Pińczowie, 5000 mk.  od Tow. Kredytowego m. Warszawy, 10.000 mk. od Hurtowni Współdzielczej w Biłgoraju, 1000 mk. od p. Wł. Piaseckiego zamiast powinszowań noworocznych. Mowa jest również o ofiarności Hurtowni Współdzielczej w Biłgoraju, która wypłaciła z końcem roku obrachunkowego następujące zasiłki: Macierzy Szkolnej książek nowych za 25000 mk. i 5000 mk. w gotówce na oprawę książek. Na pomoc repatrjantom 10000 mk. Przytułkowi dla dzieci 10000 mk. Przytułkowi dla starców 5000 mk. Na stypendja dla młodzieży Szkoły Handlowej 50000 mk. Na budowę Szkoły Handlowej 10000 mk. Redakcja dopytywała ironicznie Ile ofiarowały na cele ogólne inne polskie przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe?… Figę! Informowano również, że w sejmikowym szpitalu w Tarnogrodzie przybywało na raz po 40 chorych na tyfus, o zawiązanym „Stowarzyszeniu Lokatorów”, którego  przewodniczącym został St. Rychlicki, finansach Koła Miłośników Sceny w Biłgoraju, kursach instruktorskich dla kooperatystów, dramatycznym zdarzeniu podczas poboru do wojska tknięty paraliżem serca, zmarł w lokalu poborowym Dawid Blutman z Tarnogrodu. W Hucie Krzeszowskiej reemigranci z Ameryki organizowali akcyjne towarzystwo rolniczo-handlowe. W Górecku Kościelnym organizowało się włościańskie towarzystwo do handlu drzewem, a w Górecku Starym okradziono Stowarzyszenie „Przyszłość” na 200.000 mk.

Ambicją redakcji było docieranie do wszystkich grup społecznych. Informowano, że Dzięki zarządzeniu p. Inspektora Szkolnego, „Gazeta Biłgorajska” będzie rozsyłana do wszystkich szkół powszechnych w powiecie, od niniejszego numeru począwszy. Wskutek tego rozszerzy swój dział szkolnictwa. W tym celu redakcja prosi pp. Nauczycielki i Nauczycieli o dostarczanie wiadomości z życia szkolnego i w ogóle ważnych wiadomości z życia wsi osad i gmin.

W ogłoszeniach drobnych informowano głównie o zgubionych dokumentach: karty odroczenia z 1920, wydane przez P.K.U. w Zamościu zgubili Franciszek Zwolak z Huty Starej i Zygmunt Uzdowski. Dokument wojskowy zgubił również Jan Plichta. Nieznani z miejsca zamieszkania: Markowicz Katarzyna, Łęcka Katarzyna, Matyś Aniela, Sarzyńska Maria, Bucior Wawrzyniec, Gontarz Józef, Krasna Katarzyna, Zwolak Tomasz, Huba Wojciech, Burda Jakób, Kapuśniak Paweł, Gurdziel Katarzyna, Mazur Marjanna, Krzeszowiec Stanisław, Parmak Prokop, Gałka Rozalja wzywani byli do Kasy Skarbowej w Biłgoraju po odbiór książeczek emerytalnych wojskowych. Abraham Welczer unieważniał weksel wystawiony na sumę 200 dolarów z 10 XI 1920 r. na Stanisława Świtę, włościanina wsi Kamionka Krzeszowska zgubiony 10 grudnia 1921 r.

Gazetę drukowano w Zakładach Druk. Tow. „Rozwój”Warszawie przy Zielnej 47.

Opracowano na podstawie egzemplarza dostępnego w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela