Maciej Rataj (1884-1940) przywódca ruchu ludowego, Marszałek Sejmu RP w latach 1922-1927, przez 5 dni w 1922 i 18 dni w 1926 r. zastępował prezydenta. Był także ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W Zamościu mieszkał od 20 IX 1918 do 5 II 1919 r., podjął pracę w Królewsko-Polskim Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego i dodatkowo w gimnazjum żeńskim, ucząc łaciny i języka polskiego (24 godz.). W Zamościu zetknął się z działalnością PSL Wyzwolenie, posiadającym duże wpływy na wsi zamojskiej. Mimo różnic między Piastem a Wyzwoleniem, włączył się do pracy w szeregach zamojskich ludowców. Inicjator utworzenia „Gazety Zamojskiej” (pismo tygodniowe, organ miejscowy Polskiego Stronnictwa Ludowego), na łamach której propagował ideę niepodległości Polski. Współpracował z działaczami PPS i POW. Uczestniczył w organizacji kampanii wyborczej PSL Wyzwolenie na terenie Zamojszczyzny do Sejmu Ustawodawczego. Jego popularność przyczyniła się do zdobycia mandatu poselskiego z listy Stronnictwa w okręgu Zamość. Zginął 21 czerwca 1940, rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach.

Jego pobyt w Zamościu upamiętnia tablica wmurowana w ścianę Akademii (1970).