Cmentarz parafialny rzymskokatolicki (dawniej także greckokatolicki, prawosławny i ewangelicki) położony jest u zbiegu ulic Peowiaków i Przemysłowej. Powstał w 1810 – 1812 r. na obszarze ponad 1 ha przy ówczesnym szlaku skierbieszowskim. W 1817 r. złożono tam m.in. szczątki z podziemi kościołów klasztornych. Kilkakrotnie go powiększano: w 1 poł. XIX w. o pas ziemi wokół pierwotnego czworoboku, w 1862 r. o teren przyległy do cmentarza od wschodu, w 1918 r. na południe od cmentarza aż do ul. Peowiaków, w 1948 r. w kierunku zachodnim. W 1979 r. cmentarz zamknięto. Cmentarz jest nieregularnym wielobokiem o pow. 6,5 ha, podzielony na kwatery różnej wielkości i kształtu. Na jego terenie znajduje się kaplica cmentarna z 1917 r., wystawiona jako grobowiec rodziny Czernickich, dom grabarza z 1858 r. oraz kaplica nagrobna rodziny Badzianów z pocz. XX w.

Cmentarz komunalny, czynny – założony w 1978 r. po północnej stronie ul. Braterstwa Broni (dawna część wsi Hyża) po zapełnieniu się cmentarza przy ul. Peowiaków. Pierwszy pochówek miał miejsce 2 XII 1979 r. Ma kształt czworoboku z regularnie wytyczonym kwaterami, ciągami komunikacyjnymi, terenem zielonym. W części południowej znajduje się kwatera zasłużonych i kaplica.

Cmentarz prawosławny, czynny – założony ok. 1857 r. w starym wyrobisku cegielni przy trakcie hrubieszowskim, u zbiegu ulic Prymasa Wyszyńskiego i Odrodzenia. Powstał z myślą o stacjonującym w zamojskiej twierdzy garnizonie rosyjskim. Otoczony był wysokim wałem ziemnym i żywopłotem, posiadał drewnianą kaplicę (rozebraną w 1938 r.) i dom dla dozorcy. Na przełomie lat 80 – 90-tych wybudowano małą murowaną cerkiew, która przejęła funkcje parafialne.