Należy do grona 108 błogosławionych męczenników. Kapłańskie ścieżki wydeptywał między innymi w parafii Gdeszyn. Mowa o ks. Zygmuncie Pisarskim.

Zygmunt Pisarski urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie. We wrześniu 1921 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1926 r. z rąk bpa Adolfa Jełowickiego. Kapłańską posługę rozpoczął 7 września 1926 r. w parafii Modliborzyce. Kapłański szlak księdza Pisarskiego prowadzi także przez Sól, Zamch, Trzęsiny oraz Perespę. 1 września 1933 r. ks. Pisarski został proboszczem parafii Gdeszyn.

Jesienią 1939 r. do Gdeszyna weszli Niemcy. Kościół zamieniono na cerkiew, a Pisarskiemu miejscowi Ukraińcy zabrali klucze do świątyni. Odtąd nabożeństwa odprawiał na plebanii.

Rankiem 30 stycznia 1943 roku na plebanię wtargnęli żandarmi niemieccy. Zażądano od proboszcza, by wskazał komunistów i tych, którzy zabrali mu klucze do kościoła. Poddano go bardzo brutalnemu przesłuchaniu. Mimo gróźb i ciosów ksiądz milczał. Przed plebanią ustawiono grupę zatrzymanych. Ksiądz nie wskazał nikogo. Dołączył do zatrzymanych. Poprowadzono ich w kierunku lasu. Przed domem jednego z tych, którzy odebrali księdzu klucze do kościoła, żołnierze nakazali Wskaż bandytę, jeśli tego nie uczynisz, zginiesz jak pies! Pytania ponawiano, ale kapłan wciąż milczał. Padł strzał. Ksiądz upadł. Drugi strzał, w głowę, był śmiertelny.

W miejscu śmierci ks. Zygmunta, mieszkańcy postawili krzyż. Widnieje tam napis: Posłuszny na głos serca i obowiązku kapłańskiego oddał życie za nieprzyjaciół Ukochanej Ojczyzny.

13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 męczenników z ostatniej wojny. Jednym z nich był ks. Zygmunt Pisarski. 13 października 2019 roku do świątyni w Gdeszynie zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. W celi Księży i Duchowieństwa zamojskiej Rotundy znajduje się tablica poświęcona księdzu Pisarskiemu.