Dzięki czujności jednego z naszych czytelników trafił do zbiorów regionalnych Książnicy Zamojskiej zestaw walorów filatelistycznych wydanych przez Pocztę Harcerską działającą w latach 80. przy Komendzie Hufca ZHP w Hrubieszowie.

Założycielem Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej oraz jej Naczelnikiem był druh Jan Filas. Poczta Harcerska działała w latach 1982-1986. Dzięki niej wytworzone zostały walory filatelistyczne upamiętniające rocznice i wydarzenia związane z historią miasta i regionu. Część z nich miała zasięg ogólnopolski. Projektantem większości wydawnictw jest hrubieszowski grafik Alfred Przybysz. Hrubieszowska PH współpracowała z wieloma instytucjami. Wydała ponad trzydzieści różnych walorów: kart pocztowych, kopert, znaczków i bloczków.

Przekazany przez Pana Arkadiusza Jakubowskiego zestaw wydany został z okazji 60. rocznicy urodzin Grażyny Kierszniewskiej – harcerki zamordowanej przez Niemców w zamojskiej Rotundzie w 1940 roku.

Grażyna Kierszniewska urodziła się 25 września 1924 roku w Warszawie. Była córką Feliksa i Stanisławy Kierszniewskich. Ojciec był oficerem WP. Służył w kompanii telegraficznej 3 DP Leg. w 9 PP Leg. w Zamościu. Grażyna była uczennicą Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Zamościu uczyła się także w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. W czasie wojny pomagała w szpitalu rannym polskim żołnierzom. 5 maja 1940 roku została aresztowana przez gestapo. Była przesłuchiwana i torturowana do 7 lipca, kiedy z innymi więźniami wywieziono ją na Rotundę tam wciąż torturowana zginęła 8 lipca nad ranem od strzału w głowę.

Polecamy również publikację poświęconą Grażynie Kierszniewskiej. „Bohaterka Zamojszczyzny” autorstwa Zygmunta Wierzchowiaka.

Piotr Piela