Bibliofil, nauczyciel, społecznik. Człowiek wysokiej kultury. Honorowy Obywatel miasta Zamościa. Mowa o Kazimierzu Lewickim, pierwszym dyrektorze Państwowego Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Urodził się w 1884 w Gajach Niżnych k. Drohobycza. Ukończył filologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Uczył języka polskiego i łaciny. W latach 1918-1926 był radnym miejskim Zamościa. W 1926, jako wizytator szkół w Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, został mianowany na stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu. Pozostawał nim do 1932 r. Współorganizator Koła Miłośników Książki. Był prezesem Oddziału Zamojskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Pełnił również funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. Zmarł 4 lipca 1948 w Krakowie.

Dyrektor Lewicki angażował się w Zamościu społecznie i kulturalnie. Wygłaszał przemowy i odczyty. Oto na przykład w Uroczysty wieczór Mickiewiczowski w sali „Oaza” d. 15 grudnia [1917 r.] ku uczczeniu pamięci 100-ej rocznicy założenia związków filareckich, staraniem państwowego gimnazjum męskiego i pryw. gimnazjum żeńskiego w Zamościu. (…) Słowo wstępne wygłosił pociągająco jak zwykle dyr. Lewicki – pisały „Nowiny Zamojskie” w 1917 roku. Ponadto prowadzić będzie p. Kaz. Lewicki w każdy czwartek: Systematyczny kurs literatury polskiej. Dni pogadanek w styczniu: 10, 17, 24, 31, w lutym: 7, 14, 21, 28 dla członków Koła. Początek punktualnie o 7 wieczorem. Wstęp wolny – czytamy w „Nowinach” ze stycznia 1918 roku. Działał w Kole Polskiej Macierzy Szkolnej im. H. Sienkiewicza w Zamościu. Współtworzył powołany 18 stycznia 1923 roku Komitet Powiatowy Niesienia Pomocy Młodzieży Akademickiej oraz komitet organizacyjny Wystawy druków polskich w Zamościu. Pisywał w „Kronice Powiatu Zamojskiego”. Musiał być lubiany przez swoich uczniów skoro młodzież gimnazjum męskiego i żeńskiego złożyła, celem uczczenia imienin dyr. Kazimierza Lewickiego, na „Fundusz kresowy” kwotę 573 koron i 1 rubla o czym donosiła „Kronika Powiatu Zamojskiego” z kwietnia 1918 roku.