Helena Klara Wiktoria Bogucka  z domu Lisowska urodziła się 23 lipca 1883 roku w Jenisiejsku na Syberii. W 1909 roku wyszła za mąż za Bolesława Boguckiego – ordynatora i dyrektora zamojskiego szpitala. Do Zamościa Boguccy przyjechali w 1916 roku.

W latach walki o Niepodległość i w czasie wojny Helena Bogucka współdziałała z placówkami opieki nad żołnierzami, niosła pomoc jeńcom i więźniom. Już w 1916 roku znalazła się w zarządzie zamojskiego koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. Henryka Sienkiewicza [koło ukonstytuowało się 10 grudnia 1916 roku]. Pracowała w Komitecie Obrony Narodowej. Od 1918 r. była członkiem Rady Szkolnej Okręgu Zamojskiego. Przyczyniła się do powstania szkół rolniczych w Bortatyczach i Janowicach oraz w Szczebrzeszynie Od zamknięcia gimnazjum Szczebrzeszyn nie posiada szkoły polskiej. Otwarto tu zaraz rządową szkołę unicką, która przetrwała do r. 1867, w którym przemianowano ją na 2-klasową rosyjską szkołę miejską. Od tego czasu Szczebrzeszyn był silnie rusyfikowany, to też usunięto ze szkoły, nie tylko język polski, lecz i wykład religji katolickiej. Rusyfikacja skończyła się dopiero po wyjściu Rosjan. Wtedy, staraniem X. Andrzeja Wadowskiego i p. Heleny Boguckiej, otwarto prywatną 4-o klasową szkołę ludową – czytamy w Sprawozdaniu z 4-ro klasowej Wyższej Szkoły Ludowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Szczebrzeszynie.

Była społeczniczką: Na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Zamościu wpłynęły następujące datki… Bogucka podarek imieninowy 20 k. – odnotowały „Nowiny Zamojskie” z 1919 roku. W wykazie dobrowolnych ofiar na rzecz najbiedniejszej ludności Zamościa [zbiórkę przeprowadzono 9 II 1929 roku] odnotowano wpłacone przez p. Bogucką 3 zł. – podawała „Gazeta Zamojska” z 28 kwietnia 1929 roku. W Sprawozdaniu Komitetu Wigilijno-Gwiazdkowego dla żołnierzy garnizonu Zamojskiego w 1922 roku czytamy o przekazaniu na ten cel 5000 marek. Doktorowa Bogucka była też działaczką oświatową: Wólka Infułacka. Dnia 20 lutego 1918 roku z inicjatywy p. Boguckiej został zawiązany Związek Młodzieży – donosiła „Kronika Powiatu Zamojskiego”. Dnia 3 b. m. [października] w Zamościu odbył się zjazd Kółek Rolniczych i Związków Młodzieży po w. Zamojskiego; obecnych było osób 30. Na Zjeździe przewodniczył p. Inż. Juljan Wyszyński, prezes Okręgowego Związku K. R, protokółowała p. Helena Bogucka, sekretarz tejże instytucji – informowała „Kronika Powiatu Zamojskiego” z 1918 roku. Wzięła udział w dorocznym Zjeździe Kół Młodzieży powiatu Zamojskiego 6 czerwcu 1926 roku w Krynicznym Dole za Wierzbą gmina Stary Zamość.

Helena Bogucka była czołową postacią życia kulturalnego i społecznego w międzywojennym Zamościu. Pod adresem Rynek Wielki 1 w pierwsze środy miesiąca urządzała „czarne kawy”, na których spotykała się zamojska elita.

 

 

Zmarła 23 grudnia 1973 roku w Zamościu. Została pochowana na tutejszym cmentarzu.