„Ziemia zamojska” ukazywała się w Zamościu w latach 1920-1929. Początkowo jako organ urzędowy Sejmiku, a od 1922 roku jako dwutygodnik samorządowo-społeczny.

Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili Stanisław Gliszczyński (był także sekretarzem Sejmiku Powiatowego i delegatem do G.K.R. w Lublinie w sprawie akcji organizowania opieki nad sierotami), Bolesław Tkaczyk (również inspektor i sekretarz Sejmiku Powiatowego), Bolesław Bajankiewicz (urodzony 30 października 1883 roku,  zmarł 4 grudnia 1953 roku, działacz społeczny, sekretarz Sejmiku Powiatowego oraz burmistrz Zamościa), Fryderyk Plattner (harcerz-legionista, referent oświatowy Sejmiku) i Bolesław Iwański (referent oświatowy Sejmiku, dyrektor Szkoły Handlowej w 1927 roku) jako ostatni redaktor „Ziemi Zamojskiej”.

Na łamach gazety omawiano sprawy regionu, publikowano urzędowe ogłoszenia, felietony, zamieszczano korespondencje. Zajmowano się historią, oświatą i sprawami samorządu. Publikowano również poezję.

Ukazywała się także Biblioteczka Ziemi Zamojskiej (Biblioteczka Oświatowa Sejmiku Zamojskiego). Z numerem pierwszym w 1925 roku ukazało się Oblężenie Zamościa przez Szwedów w roku 1656 (wyjątek z Potopu) Henryka Sienkiewicza z przedmową Michała Pieszki. Jako trzecia (w 1927 roku) w serii ukazała się publikacja Oblężenie Zamościa w 1813 roku autorstwa Henryka Eilego. Treść tej publikacji prezentowana była w formie wykładu w Sali Teatru Sejmikowego w Zamościu 31 października 1926 roku.

Z czasopismem współpracowali m.in. Antoni Borkowski, Cecylia Kuncewiczowa, Stefan Miler i Michał Pieszko

Gazeta początkowo (w 1920 roku) wychodziła z  Drukarni Sz. Rotmana i s-ki w Zamościu. W kolejnych latach gazetę składano i odbijano czcionkami tłoczni Sejmiku Powiatowego.

Opracowano na podstawie zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela