fot. Stanisław Orłowski

18 czerwca 1990 roku w wypadku samochodowym zginął Marian Siegieńczuk – muzealnik regionalista, fotograf, działacz turystyczny. Urodził się w 1951 r. w Zamościu, mieszkał na Starym Mieście. Był uczniem Technikum Elektrycznego, zaocznie ukończył liceum ogólnokształcące. Od 1976 r. pracował w Muzeum Zamojskim, ale jego związek z tą placówką sięga roku 1969, gdy jako uczeń szkoły średniej został członkiem Koła Miłośników Muzeum. Na zebraniach koła zwracał uwagę na dokumentację fotograficzną Starówki, detali architektonicznych. Jako młody człowiek zebrał materiały do publikacji „Epitafia zamojskie” (Lublin, 1972). Jako pracownik Muzeum zorganizował pracownię i archiwum fotograficzne.

Jego zamiłowania krajoznawcze sięgają lat dziecięcych, pierwszych szkolnych wycieczek, rajdów harcerskich (jako dwunastolatek wstąpił do harcerstwa). W 1969 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a w 1974 r. był już w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PTTK i pozostał w nim do 1988 r., pełniąc różne funkcje. Zdobył liczne uprawnienia w dziedzinie turystyki. Z jego inicjatywy powstał Staromiejski Klub Turysty im. Michała Pieszki i był jego prezesem. W 1982 r. założył Regionalną Pracownię Krajoznawczą przy ZW PTTK i stanął na jej czele. Angażował się w pracę z młodzieżą, jako harcerz, muzealnik, krajoznawca. Po śmierci profesora Michała Pieszki, znanego pedagoga i regionalisty, doprowadził do postawienia na jego grobie pomnika i z jego inicjatywy stanęli wówczas na honorowej warcie u grobu profesora wszyscy zamojscy harcerze.
Siegieńczuk nie rozstawał się z aparatem fotograficznym. Od 1975 r. należał do Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1981 r. był jego wiceprezesem. Cały czas szkolił swój warsztat twórczy, brał udział w wielu konkursach, plenerach i wystawach fotograficznych. Utrwalał na zdjęciach życie Zamościa i regionu. Publikował na łamach „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, „Sztandaru Ludu”, „Kuriera Lubelskiego”, gdzie dzielił się z czytelnikami swoją wiedzą fotograficzną i historyczną.