Ksiądz prałat Eugeniusz Goliński urodził się 20 czerwca 1929 r.Urzędowie. Był uczniem Szkoły Powszechnej w Urzędowie, kiedy, jak zanotował ujawniły się pierwsze moje pragnienia bycia księdzem, kiedy zostałem zapisany przez księdza proboszcza do kółka ministrantów. Gimnazjum ukończył 28 czerwca 1947 r. 27 sierpnia 1947 r. złożył dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W podaniu do Rektora napisał: Moim marzeniem jest zostać kapłanem, by móc w przyszłości pracować na chwalę Boga i pożytek zbawienny dla ludzi”.

fot. Jan Cios

Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1953 r. w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie z rąk biskupa Piotra Kałwy.
W sierpniu 1953 r. ks. Goliński został mianowany wikariuszem parafii kolegiackiej pw. św. Tomasza Apostoła w Zamościu. 6 maja 1961 r. ks. Eugeniusz Goliński został rektorem kościoła pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, pozostając wikariuszem, współpracownikiem parafii kolegiackiej w Zamościu. 9 czerwca 1992 r. ks. Eugeniusz otrzymał od Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy nominację na kanonika gremialnego kapituły katedralnej w Zamościu. 18 marca 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł ks. Golińskiego do godności prałata, natomiast Rada Miasta Zamość uchwałą nr LIV/376/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zamość.

Ks. Prałat Eugeniusz Goliński zmarł w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2020 r. w Prywatnym Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Komarowie, po dłuższym okresie ciężkiej choroby. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka została odprawiona w Wielki Wtorek, 7 kwietnia 2020 r. z udziałem jedynie najbliższej rodziny, co spowodowane było rygorami sanitarnymi w związku z panującą epidemią. Ciało śp. ks. Golińskiego zostało złożone zgodnie z jego wolą w grobowcu kapłańskim.