Zamojski Kwartalnik Kulturalny jest bardzo cennym źródłem wiedzy o historii i szeroko rozumianej kulturze Zamościa i Zamojszczyzny. Dzięki współpracy z wydawcą Zamojskim Domem Kultury wszystkie numery ZKK dostępne są w wersji elektronicznej w ramach Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Pierwszy numer Kwartalnika pojawił się w lipcu 1984 roku. Wydawcą był Wojewódzki Dom Kultury. Numer liczył 36 stron i ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy. Okładkę do 2 pierwszych numerów zaprojektował Włodzimierz Filipski. Kwartalnikowi nadano międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego ISSN  0239-8710

 

 

Teksty do historycznego numeru popełnili: Mirosław Bogiel, Marta Brzuskowska, Tadeusz Twardowski i Elżbieta Saturska. W numerze drugim ZKK podano skład Kolegium Redakcyjnego: Mirosław Bogiel (redaktor naczelny), Marian Maj (redaktor techniczny), Stanisław Pasieczny (współpraca graficzna), Anna Prystupa (sekretarz redakcji), Bogdan Szyszka, Marian Zacharczuk.

Na przestrzeni lat na łamach czasopisma debiutowało wiele osób. Kwartalnik skupia wokół siebie ludzi sprawnie poruszających się pomiędzy słowem i obrazem w ramach sztuki, kultury i historii regionu.

Obecnie Społeczne Kolegium Redakcyjne tworzą: Elżbieta Gnyp, Piotr Kondraciuk, Piotr Linek, Eliza Leszczyńska-Pieniak, Łukasz Kot, Małgorzata Mazur, Danuta R. Kawałko. Redaktorem naczelnym od 2008 do 2019 roku była Agnieszka Szykuła-Żygawska.  Ostatni dostępny numer 4 (141) ukazał się w 2019 roku w nakładzie 200 egzemplarzy. Skład i łamanie prowadzi Liliana Iwańczyk. Okładkę zaprojektował Łukasz Zawiślak. Za korektę odpowiada Anna Rudy.

Ojcem znaku graficznego zamieszczanego (od 1987 roku) na okładce pisma jest Stanisław Pasieczny.

 

 

Od 2010 roku ZKK ukazuje się większym formacie. Winietę pisma zmieniono w numerze 4 z 2009 roku. Autorem nowej szaty graficznej winiety jest Dariusz Łukasik.

 

 

W roku 2020 zapowiedziano dwa numery łączone: numer 1-2/2020 miał się ukazać na przełomie maja/czerwca. (W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wydanie numeru 1-2/2020 Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego przesunięto na wrzesień br. Numer 3-4/2020 zaplanowany jest na przełomie listopada/grudnia 2020 r.

Piotr Piela