W czasopiśmiennictwie zamojskim wyodrębnić można trzy różne „Gazety Zamojskie”. Pierwsza ukazująca się w latach 1918-19 jako organ miejscowy PSL współredagowana przez Macieja Rataja. Druga, której pierwszy numer ukazał się w piątek 29 marca 1929 roku. Trzecia ukazywała się w latach 2009-2016. Łączy je poza nazwą także fakt, że już się nie ukazują.

Wróćmy do tej z 1929 roku. Ukazywała się jako Bezpartyjny organ Ziemi Zamojskiej. Pierwszy numer kosztował 30 groszy. Numer, który oddajemy dziś w ręce czytelników, zaznajomi ich szerzej i dokładniej z charakterem pisma, jego programem i dążeniami, aniżeli potrafi to zrobić największy nawet artykuł wstępny. (…) Działy: oświatowy, samorządowy, miejski, literacki, gospodarczy, sądowy, wojskowy i kroniki lokalnej, składają się na jego całość. Gazeta pragnie służyć sprawie wszystkich uwarstwień i ugrupowań ludności miejscowej. Jednak specjalny nacisk „Gazeta Zamojska” kłaść będzie na sprawy wiejskie: pamiętając o rolniczym charakterze naszego kraju – pisała na pierwszej stronie numeru Redakcja. Na drugiej stronie opublikowany został wiersz Żołnierz Bolesława Leśmiana. Kolejny Stodoła ukazał się na str. 2. w numerze z 5 maja. Była to prawdopodobnie jedyna gazeta zamojska, w której opublikowano wiersze Bolesława Leśmiana. Redaktorem odpowiedzialnym był Stanisław Józefowicz. W cyfrowych zbiorach Książnicy Zamojskiej dostępnych jest 12 numerów czasopisma.