„Głos Ziemi Zamojskiej” czasopismo poświęcone sprawom społecznym i narodowym to jedna z pierwszych zamojskich gazet. Jedyny? zachowany numer ukazał się 15 maja 1906 roku. Gazeta kosztowała 10 groszy.

W trzecim [niekompletnym, ale jak dotąd jedynym znanym] numerze redakcja przybliżała czytelnikom swoją misję. Wydając pismo lokalne, chcemy od siebie w miarę sił budzić i szerzyć myśl społeczno – narodową, oraz współdziałać demokratyzacyi społeczeństwa. Rozpoczynając niedawno wydawnictwo, pisaliśmy: „Chcemy, aby w pracy, jaka leży teraz przed calem społeczeństwem nad wytworzeniem nowych form bytu, nie było widzów wśród jego członków, by każdy w miarę jego sił i zasobów dorzucał cegiełkę do wspólnej budowy, a na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej aby nie było zakątka biernego i głuchego na głosy chwili. W tem poczuciu obowiązku i chęci należenia do czynnych i żywych w narodzie, przystępujemy do pracy.

Wszystkie artykuły zamieszczone w zachowanych fragmentach gazety podpisano są inicjałami, pseudonimami lub niepełnymi formami nazwisk. Występują więc Zet. jako autor artykułu Gdzie ideały?; Lach. piszący o Konstytucyi 3 Maja 1791 roku; materiał W Górecku Kościelnem podpisał K.K., O tomiku „Z pod chłopskiej strzechy” Ferdynanda Kurasia w artykule Z chłopskiej piersi pisał Ludowy; materiał Socjaliści o sobie podpisał Grzela; fragmenty Z bajek Ezopa wynotował Boruta.

W korespondencjach z Zamościa jako autor widnieje K.N., ze Szczebrzeszyna Budnik, ze Zwierzyńca (w maju 1906) Orwid, z Biłgoraja Krak., Z fabryk (konkretnie z Fabryki Grabowskiego w Zwierzyńcu) Robotnik. Skan czasopisma kończy się na dziewiątej stronie działem Kronika. Pierwszy wpis to odezwa Organizacji Narodowej Powiatu Zamojskiego do obywateli rodaków, która ukazała się Z powodu 3-go maja.

Dzięki artykułowi z „Ziemi Lubelskiej” [R 11., nr 268 (3 czerwca 1916 roku)] wiemy, że gazeta docierała do Radecznicy. Pokazano nam starą ilustrację polską z 63 roku (Kłosy). Chłop staruszek z Radecznicy ukrywał ją jako cenną pamiątkę w komorze przed zawistnem okiem żandarmów wraz z numerami „Polaka”, „Głosu Ziemi Zamojskiej” i inną bibułą. Informowała redakcja lubelskiego tygodnika.

W zasobach cyfrowych Książnicy Zamojskiej znajduje się także nienumerowane czasopismo „Głos Ziemi Zamojskiej” datowane na 9 września 1955 roku redagowane przez Powiatowy Komitet Frontu Narodowego, ale o nim w osobnym haśle.

Opracowano na podstawie zasobów własnych Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela