Niespodzianka na Gwiazdkę 19…? Którego roku? Zastanawiano się na łamach tygodnika „Słowo Zamojskie” w roku 1930. Dziś moglibyśmy odpowiedzieć, że roku 1960.
Pierwsze autobusy zakładu komunikacji miejskiej pojawiły się na ulicach Zamościa w roku 1960. Kilka lat później, w 1963 roku, zakład został przekształcony i wchodził w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 1 (działały wówczas 2), a w latach 70. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z oddziałem w Zamościu. W 1984 roku przedsiębiorstwo to zostało podzielone i pojawiło się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Od tego momentu kontrolę nad MPK przejął zamojski Urząd Miasta – dotychczas zajmowały się tym instytucje na szczeblu wojewódzkim. Jako przedsiębiorstwo komunalne MPK istniało od roku 1990, a rok później zostało przekształcone w Miejski Zakład Komunikacji. Od roku 1998 działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tymczasem we wspomnianym 1930… Bardzo głośno rozprawia się w Zamościu od paru miesięcy o pięknym zamiarze Zarządu miasta wprowadzenia miejskiej komunikacji autobusowej. Wiadomo, że na posiedzeniu dawnej Rady Miejskiej zapadła taka uchwała i z powodu ukończenia kadencji przekazano ją nowej Radzie do definitywnego załatwienia. Mieszkańcy miasta Zamościa, wobec braku szybkiej, taniej i wygodnej komunikacji przedmieść ze środkiem miasta, radowali się i spodziewali się szybkiego jej załatwienia. Poufnie szeptali sobie niektórzy, że autobusy ukażą się jako niespodzianka… na gwiazdkę. Starsi i młodsi kiwali poważnie głowami. Dzieci skakały z radości, że i o nich pomyślano, że nie będą już przebiegały dużej przestrzeni z domu do szkoły, co jest najprzykrzejsze w dni słotne i mroźne. Gwiazdka minęła, autobusów jeszcze nie widać. Spodziewamy się, że na najbliższem posiedzeniu Rady Miejskiej sprawa komunikacji autobusowej będzie przedmiotem debat i niebawem ujrzymy autobusy – pisało „Słowo Zamojskie”.