W 1869 roku w Żabnie na Lubelszczyźnie urodził się Stanisław Kowerski. Po ukończeniu rosyjskiego gimnazjum męskiego w Lublinie, rozpoczął studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Puławach. Na Uniwersytecie w Halle uzyskał doktorat z filozofii. Po ukończeniu studiów gospodarował w odziedziczonych dobrach ziemskich na Zamojszczyźnie. W 1918 r. został dyrektorem Monopolu Spirytusowego w Lublinie, a w latach dwudziestych zarządzał fabryką wódek i likierów w Zamościu. Był czołowym działaczem Stronnictwa Narodowego oraz członkiem Sejmiku Powiatowego i Rady Miejskiej w Zamościu. Udzielał się również w licznych organizacjach społecznych. Był członkiem  Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego oraz  założycielem Straży Ogniowej w Zamościu. W czerwcu 1940 r. został aresztowany w swym majątku przez gestapo. Trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Zamordowany 10 listopada 1940 r.

Stanisław Kowerski miał dwoje dzieci. Syn,  Andrzej Kowerski, był agentem armii brytyjskiej i partnerem Krystyny Skarbek – polskiej agentki brytyjskiej tajnej służby. Urodził się 8 maja 1912 r. w Łabuniach. Uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Andrzej Kowerski będąc w Zakopanem na wycieczce narciarskiej przeżył kilkugodzinne zasypanie lawiną śniegu. Matka, Maria Kowerska, z wdzięczności za uratowanie życia syna, ufundowała nieruchomość dla sióstr zakonnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi w Zamościu. Kowerski ukończył szkołę podchorążych rezerwy kawalerii. Został podporucznikiem rezerwy. Studiował także rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed II wojną światową stracił nogę i nosił protezę. W czasie obrony Polski w 1939 r. walczył jako oficer zwiadowczy. Został odznaczony orderem Virtuti Militari. Później trafił na Węgry, gdzie pracował w konsulacie polskim w Budapeszcie. Andrzej Kowerski został wprowadzony przez Krystynę Skarbek do służby w brytyjskiej Secret Intelligence Service oraz SOE i jako Andrew Kennedy stał się jednym z najaktywniejszych agentów. Związek Andrzeja Kowerskiego i Krystyny Skarbek trwał do jej tragicznej śmierci w 1952 r. Zmarł w 1988 r. Został pochowany zgodnie z życzeniem w grobie ukochanej Krystyny Skarbek w Londynie, na katolickim cmentarzu Saint Mary’s .

 

Andrzej Kowerski – cichy bohater u boku Krystyny Skarbek, II wojna światowa, http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_andrzej_kowerski_towarzysz_krystyny_skarbek, dostęp: 17.05.2021.