Na mocy uchwały nr XLIII/485/06 podjętej przez Radę Miejską Zamościa 26 kwietnia 2006 roku Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię Stanisława Kostki Zamoyskiego.

 

Stanisław Kostka Franciszek Salezy Reginald Zamoyski herbu Jelita urodził się 13 stycznia 1775 w Warszawie. Był synem Andrzeja Hieronima, kanclerza wielkiego koronnego, X ordynata i księżnej Konstancji z Czartoryskich. Dzieciństwo i młodość spędził w Zamościu. Kształcił się pod okiem Stanisława Staszica, z którym podróżował po krajach zachodniej Europy. W 1800 roku przejął Ordynację Zamojską. W 1811 roku został członkiem honorowym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Odznaczony Orderem Orła Białego. Był twórcą Biblioteki Ordynacji Zamojskiej.

 

Budowa nowego gmachu biblioteki trwała od 1816 do 1820 roku. Budynek zajmował około 400 metrów kwadratowych. O wystrój wnętrz zadbał mistrz stolarski Nassauer. Stanisław Zamoyski przekształcił zaniedbaną dotąd bibliotekę rodową w placówkę gotową do uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju, a wybudowany specjalnie na potrzeby Biblioteki Ordynacji Zamojskiej gmach był jedynym wystawionym przed powstaniem listopadowym tego typu budynkiem w Królestwie Polskim.

Stanisław Kostka Zamoyski zmarł 2 kwietnia 1856 roku w Wiedniu. Spoczął w grobowcu rodzinnym w Zamościu.

 

Więcej:
https://biblioteka.zamosc.pl/o-bibliotece/patron-biblioteki/
https://biblioteka.zamosc.pl/o-bibliotece/informacje-ogolne/