Jan Popek- malarz, grafik, pedagog, ale przede wszystkim prawdziwy artysta urodził się w 1942 roku w Korytnie, niewielkiej miejscowości niedaleko Grabowca. W 1961 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował tam w latach 1961-1967 na Wydziale Malarstwa i Grafiki.  Jednocześnie obrał dwie specjalizacje: malarstwo ścienne i grafikę. Mistrzami młodego Jana Popka podczas studiów byli tacy profesorowie jak: Aleksander Rafałowski, Andrzej Jurkiewicz, Artur Nacht-Samborski, Andrzej Rudzińki i Józef Pakulski. Po ukończeniu studiów powrócił do Zamościa i zatrudnił się w macierzystej szkole. W 1968 roku w zamojskim Biurze Wystaw Artystycznych miał pierwszą wystawę swoich prac. Z czasem przeniósł się do Lublina. Tam rozpoczął pracę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej. W 1972 związał się z UMCS, gdzie w Instytucie Wychowania Artystycznego wykładał malarstwo i rysunek. Trzy lata później otrzymał stanowisko adiunkta. W swojej twórczości odwoływał się do pop-artu i nowej figuracji. Prace Jana Popka wystawiano w Atenach, Skopje, Warszawie. Za najważniejszą wystawę w jego dorobku artystycznym uznaje się tę zorganizowaną w Lublinie. Otrzymał za nią nagrodę za najlepszą wystawę indywidualną, zorganizowaną w 1973 roku w województwie lubelskim. Został nagrodzony także m.in. w Bejrucie, Zamościu (II nagroda w konkursie „Zamość w sztuce” w 1980). Zmarł 25 grudnia 1980 roku w Lublinie w wyniku kolejnego zawału.

Jaki był Jan Popek? Nieokiełznany prawdziwy artysta, rysował na wszystkim, co miał pod ręką. We wspomnieniach znajomych jawi się jako wolny ptak, nonkonformista, człowiek o szerokich horyzontach, który ciągle poszukiwał. Choć był związany z Zamościem od młodych lat, nie zagrzał tu miejsca. Jak sam mówił: Maluję, ponieważ sztuka jest jedyną krainą gdzie mogę mieszkać… Wzbudzał kontrowersje w Zamościu. Nie raz wychodził na rynek i głośno krzyczał: Ludzie, kocham was! Dlaczego musicie cierpieć tak i męczyć się? Wtedy nie doczekał się odzewu społeczeństwa, a jak by te słowa zostały przyjęte teraz?

  

 

Bibliografia:
Borowski W., Terlecki M.A., Tyburski J., Piro S, Jan Popek: Artysta na „Śmietniku świata”, rozm. przepr. T. Madej, Zamość onLine 17.03.2010, https://www.zamosconline.pl/text.php?id=4720&rodz=kul&tt=jan-popek-artysta-na-smietniku-swiata- , dostęp: 14.05.2021.
Popek Jan (hasło), [w:] A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012, s. 535.