Zespół Muzyki Dawnej „Capella all`Antico” działa od 1983 roku przy Zamojskim Domu Kultury. Jest jednym z czołowych polskich zespołów amatorskich, prezentujących muzykę kompozytorów europejskich epoki średniowiecza i renesansu.
W zajęciach zespołu uczestniczy utalentowana muzycznie młodzież z zamojskich gimnazjów, szkół średnich i studenci. Capella all` Antico prowadzi bogatą działalność koncertową.
Zespół jest kilkakrotnym laureatem głównego konkursu zespołów muzyki dawnej w Polsce – Festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu.
Specyfika muzyki dawnej, barwne historycznie stroje, bogate instrumentarium – flety proste, rauschpfeife, krummhorn, fidele, bas fidel, mandora, gitara mauretańska, lira korbowa, instrumenty perkusyjne i młody wiek wykonawców – pozostawiają u słuchaczy niezapomniane wrażenia.
W repertuarze Capella all` Antico znalazły się m.in. muzyka polska z kancjonałów: zamojskiego, puławskiego, Walentego z Brzozowa, Staniąteckiego, tabulatury organowej Jana z Lublina, klasztoru św. Ducha w Krakowie, z rękopisów bibliotek: Raczyńskich, Krasińskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śpiewników Głogowskich i in., muzyka innych krajów: tańce francuskie, włoskie, niderlandzkie, niemieckie hiszpańskie – od XIII wieku, utwory wokalne i wokalno-instrumentalne z: Martin Codax, Vaticano Rossi Codax, Llibre Vermell de Montserrat, Cantigas de Santa Maria, Laudy, Canciones de Sefarad.

Zespół założył Krzysztof Obst (zmarły 30 października 2019 roku), który przez długie lata był jego kierownikiem artystycznym. Obecnie funkcję tę pełni Anna Cichoń Hereta.