Papalia to liczba mnoga nowołacińskiego przymiotnika papalis (papieski), używanego na określenie przedmiotów należących do papieża Jana Pawła II lub z nim związanych. Forma została powszechnie zaakceptowana przez kolekcjonerów pamiątek papieskich. Zdaniem językoznawców właściwsza byłaby jednak forma papiana. Wpisująca się w szereg innych tego typu: chopiniana, norwidiana.

Papież Jan Paweł II odwiedził Zamość 12 czerwca 1999 roku.

W dniach 8-20 kwietnia 2014 r. w Galerii Ekslibris – Książnicy Zamojskiej odbyła się wyjątkowa ekspozycja papaliów pochodzących ze zbiorów m.in. członków Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II – Grzegorza Kaniewskiego, Stanisława Rudego i Ryszarda Zawadowskiego. Ekspozycja obejmowała znaczki pocztowe, kartki, widokówki, ekslibrisy, karty telefoniczne i różańcowe, pamiątki zw. z pobytem papieża w Zamościu, a także monety i medale. Z okazji ekspozycji ukazała się seria kartek pocztowych i okolicznościowe stemple.

wydawca: Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. nr 25/2019. nakład 100 szt. XX rocznica pobytu Jana Pawła II w Zamościu. 1999 – 12.06. – 2019. Jan Paweł II na Rynku w Zamościu. 12.06.1999 r. fot. Adam Gąsianowski, proj. Grzegorz Kaniewski.

wydawca: Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. nakład 75 szt. nr 27/2019. Wystawa w XX rocznicę pobytu Jana Pawła II w Zamościu. Św. Jan Paweł II na walorach kolekcjonerskich Stanisława Rudego. Zamość, 12.06 – 12.07.2019.