Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ustanowiono na 23 marca. Oba narody łączy bliska przyjaźń. Warto ją pielęgnować, by historyczne hasło „Polak Węgier dwa bratanki” nie było tylko cytatem z wiersza.
Podczas powstania węgierskiego, które miało miejsce w 1956 roku, Polacy tłumnie oddawali krew oraz zbierali produkty żywnościowe dla węgierskiej braci. Działo się tak również w Zamościu.

12 lipca 2017 roku na przyparkowej kamienicy Kropli mleka” odsłonięta została tablica upamiętniająca tamte wydarzenia i spontaniczny odzew. Kiedy bowiem 27 października 1956 nagłośnione zostało wezwanie Węgierskiego Czerwonego Krzyża o dostarczanie krwi dla powstańców w całym kraju do 12 listopada 1956 roku zgłosiło się 11 196 honorowych dawców, wśród nich Zamościanie.
Pod pamiątkową tablicą corocznie organizowane są uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1956 roku.