Stefan Bauer urodził się w 1890 roku w Maliniu koło Milecka. Ukończył słynną szkołę rolniczą w Dublanach, po czym zajął się prowadzeniem kursów rolniczych w Bortatyczach. Z Zamościem związał się w 1925 roku, kiedy to został dyrektorem nowo powstałej Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej im. Józefa Piłsudskiego w Janowicach. Dwa lata wcześniej, 21 kwietnia  1923 roku, dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego. Budowa gmachu zaprojektowanego przez  Kazimierza Zarębę była finansowana przez Sejmik Zamojski i trwała 4 lata. Uroczystego otwarcia w 1927 roku dokonał prezydent Ignacy Mościcki. Była to szkoła nowoczesna i dobrze dostosowana do programu nauczania. Obok głównego gmachu znajdowały się także bursa  dla 100 uczniów, budynek inwentarski, czworak, spichlerz, chlew, stodoły, szopa na narzędzia i domek nauczycielski. Stefan Bauer nie tylko nadzorował budowę, ale również kompletował kadrę nauczycielską. Pierwszy nowy rok szkolny w 1925 roku rozpoczęło 53 uczniów. Placówka szybko stała się jedną z najlepszych w Polsce.

W 1926 roku Szkoła Rolnicza Męska im. Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w akcji Szkolnictwo Polskie w Hołdzie Narodowi Amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tomie 96., na stronie 157 znajduje się podpis Kierownika Szkoły Stefana Bauera oraz  34 innych osób w tym m.in. jego żony Klotyldy Bauerowej.

Stefan Bauer kierował szkołą aż do wybuchu wojny. Podczas okupacji zorganizowano tu hitlerowską szkołę SS. Po wojnie w budynku mieścił się  Zespół  Szkół  Rolniczych oraz filia Lubelskiej Akademii Rolniczej – Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu. W roku 1980 odsłonięto tu  tablicę upamiętniającą Stefana Bauera.

Stefan Bauer był człowiekiem znanym w Zamościu, gdyż poza zasługami na polu edukacji, chętnie udzielał się społecznie. We wrześniu 1923 roku przekazał 20000 marek polskich na „rzecz nieszczęsnej Japonji”. [1 września 1923 roku Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi]. Został współzałożycielem mleczarni w Zamościu, pełnił rolę m.in.: zastępcy radnego, ławnika miejskiego, członka Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”, członka komisji Sejmiku, radcy lubelskiej Izby Rolniczej czy kierownika Związku Kółek Rolniczych i Kół Młodzieży Wiejskiej.

Pisał artykuły o tematyce rolniczej, które publikował w „Ziemi Zamojskiej” [m.in. Wierzba koszykarska i jej uprawa nr 37(125) z 27 października 1923 roku, s. 4-5]. Wygłaszał też odczyty. Jego żona Klotylda, absolwentka studiów rolniczych, pracowała z mężem w szkole. W 1938 roku powierzono mu funkcję przewodniczącego struktur powiatowych Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie. W 1940 Stefan Bauer został aresztowany. Był więziony na Rotundzie oraz w Oranienburgu. Został uwolniony w 1942. Zmarł w 1944 roku w Klementowicach.