Zawiadomienie. Notariusze w mieście Zamościu: Bolesław Lesman, Aleksander Morawski i Jan Zieliński, powołując się na okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1929 roku 1506/11.A./29 w sprawie godzin urzędowania (Dz.Urz.Min.Spr.21/1929r.) oraz pismo okólne P. Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 1 kwietnia 1930 r. N.Pr.2573/30. w tejże sprawie, niniejszem zawiadamiają, że kancelarje ich począwszy od dnia 5maja r.b. aż do odwołania czynne będą dla stron w dnie powszednie codziennie od godz. 8 do godz. 15, a w soboty od godz. 8 do godz. 13 min. 30. W związku z powyższem po godzinie 15, a w soboty po godzinie 13 min. 30, żadne czynności, poza wykańczaniem już w godzinach urzędowych przyjętych, sporządzane przez kancelarje notarialne nie będą, co zaś do protestu weksli, to weksle w dniu dokonać się mającego protestu przyjmowane będą przez kancelarje notarialne li tylko do godziny 10 rano. Zamość, d. 17 kwietnia 1930 r. (—) B. Lesman (—) A. Morawski (—) J. Zieliński. Zawiadamiano w „Słowie Zamojskim” z 27 kwietnia 1930 roku.

Do grona znanych notariuszy Zamojskich w okresu międzywojennego należeli także Henryk Rosiński, Zygfryd Krauze, Stanisław Sagan, Aleksander Morawski czy Zygmunt Pomarański.