Ksiądz Jan Ambroży Wadowski jest autorem książki Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej. Rękopis z XVII w. Książka ukazała się w 1900 r. w Warszawie. Była to jego pierwsza duża publikacja książkowa – rzetelna i starannie przygotowana edycja źródłowa do historii Akademii Zamojskiej, opatrzona wstępem, obszernym komentarzem, indeksami oraz ilustracjami, która została wysoko oceniona przez środowisko naukowe.

Jan Ambroży Wadowski urodził 26 sierpnia 1839 roku. Był dominikaninem, następnie księdzem diecezjalnym, wykładowcą w seminariach duchownych, proboszczem parafii w Bystrzycy i Abramowicach, rektorem kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Lublinie i historykiem Kościoła.
Z Zamościem poza wspomnianą książką, łączyły go także inne związki. Od 1879 r. był kanonikiem kapituły zamojskiej, a pod koniec życia – zmarł 24 maja 1907 roku. – został jej prałatem scholastykiem.