Księgarnia Polska w Zamościu została założona przez Stefana i Zygmunta Pomarańskich 16 grudnia 1917 roku. Później prowadził ją Józef Pomarański. Oprócz wydawnictw samoistnych, wydawano serie oraz periodyk „Kronika Powiatu Zamojskiego”. W latach 1919-1921 „Kronika Powiatu Zamojskiego” wychodziła jako miesięcznik pt. „Teka Zamojska” – czasopismo naukowe o charakterze historycznym, dotyczące dziejów Zamościa i Zamojszczyzny. Za merytoryczną stronę pisma odpowiadał Stefan Pomarański (z wykształcenia historyk), wydawcą był Zygmunt Pomarański.
Księgarnia Polska mieściła się w Domu Centralnym przy ulicy Bazyliańskiej 2. Prowadziła sprzedaż książek, prenumeratę czasopism, była także sklepem z materiałami piśmiennymi.

Z Księgarni Braci Pomarańskich wyszło 11 serii książkowych – 1. Biblioteczka Czytajmy w latach 1918-1919 zawierała prace naukowe, historyczne, ukazało się 7 tomów, wśród autorów Z. Kłossowski, S. Polak, S. Pomarański, 2. Biblioteczka Dydaktyczna, red. Ludwik Kobierzycki. Ukazywała się w 1918 r. Podejmowała tematykę pedagogiczną, była przeznaczona dla nauczycieli. Wyszło 10 tomów, wśród piszących T. Antoniewicz, B. Fuliński, K. Jarecki, L. Kobierzycki, K. Sochaniewicz i inni 3. Biblioteczka Historyczna, red. Stefan Pomarański publikowała w latach 1921-1922 prace z historii Polski, 4 tomy. Autorzy S. Arnold, F. Bujak, M . Kreczmar, J. Siemieński. 4. Biblioteczka im. Ks. Stanisława Staszica, red. Stefan Pomarański w latach 1919-1921 wznowienia z innych serii. 31 tomów, teksty pisali S. Pomarański, J. Seruga, W. Sobieski. 5. Biblioteczka Kroniki Powiatu Zamojskiego z lat 1918-1920 o tematyce historycznej i aktualnej, przedruki artykułów z KPZ i Teki Zam. wyszło 26 tomów. Autorzy M. Handelsman, J. К. Kochanowski, M. Pieszko, M. Rutkowski i inni. 6. Biblioteczka Żołnierza, red. Zygmunt Pomarański z lat 1919-1920, tematyka wojskowa dotycząca techniki i historii wojska. 6 tomów. Pisali J. Jagmin-Sadowski, T. Felsztyn, S. Pomarański, G. Przychocki, T. Różycki. 7. Seria Czytajmy z 1918 r. miała charakter popularyzatorski. Wyszło 81 tomów. 8. Książnica Lasowa, red. Józef Pomarański 1920, 2 tomy o tematyce leśnej. 9. Książnica Zamojska, pod red. Stefana Pomarańskiego z lat 1918-1921, zawierała prace naukowe o tematyce regionalnej, przedruki z Teki Zam. Wyszło 17 tomów. Pisali В. Chlebowski, J. Królikowski, S. Łempicki, S. Tomkowicz i inni. 10. Obrona Kresów, red. Kazimierz Sochaniewicz z 1918 r. Podejmująca problematykę narodową; 1 tom. 11. Swoi i Obcy ukazały się 2 tomy w 1919 r. Zawierały charakterystyki literackie na użytek szkolny.

Na okładkach redakcja umieściła sentencję Jana Zamoyskiego: Taką zwykła być Rzeczpospolita, jakimi są obyczaje i ukształtowanie jej obywateli.