W 2021 roku odbyła się 9. edycja Zamojskiego Festiwalu Filmowego Spotkania z historią. Wydarzenie zostało zainicjowane w 2013 roku. To wspólna inicjatywa TVP Historia, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Punktem kulminacyjnym wydarzenia jest konkurs filmu dokumentalnego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość Perła Renesansu. Festiwal powstał dla podkreślenia wagi i znaczenia polskich filmów historycznych oraz ich twórców. Skierowany jest do pasjonatów historii, miłośników dobrego kina i filmu historycznego, a także do twórców i producentów filmowych.

Film dokumentalny „Rok 1863” Przemysława Bednarczyka oraz reportaż „Pan Tadeusz – Reaktywacja” Marka Maldisa zwyciężyły pierwszej edycji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” otrzymując statuetkę: Zamość Perła Renesansu. Nagroda Publiczności za obraz „Panteon Cmentarz Wojskowy w Warszawie” trafiła do Marka Widarskiego i Miłki Skalskiej za reportaż „Jestem Rita Kossobudzka”.

fot. Agnieszka Piela

W roku 2020 dołączyliśmy do wydarzeń festiwalowych organizując Biblioteczne Spotkania z Historią. Kontynuujemy tę nową biblioteczna tradycję.