W poszukiwaniu kosmitów i niezidentyfikowanych obiektów latających zapominamy często, że my Ziemianie, jako mieszkańcy Kosmosu również jesteśmy Kosmitami… CO Państwo na taką teorię? Wiadomości o zaobserwowaniu UFO docierają do nas co jakiś czas, niekoniecznie w tzw. sezonie ogórkowym. Przybysze z kosmosu, próby nawiązania z nimi kontaktu mają swój realny wymiar we wsi Emilcin. Znajduje się tam jedyny istniejący pomnik UFO w Polsce, odsłonięty 15 października 2005. Widnieje na nim napis 10 maja 1978 roku w Emilcinie wylądował obiekt UFO. Prawda nas jeszcze zadziwi… Fundacja NAUTILUS 2005 r.

A UFO nad Zamościem? Jednym z czołowych, polskich ufologów i badaczy niezwykłych zjawisk był Kazimierz Bzowski. Urodził się w Zamościu 4 marca 1925 r. W czasie II wojny światowej Kazimierz ukończył warszawskie Liceum Chemiczne. W 1942 r. wstąpił do batalionu AK Baszta.

Kazimierz Bzowski „zetknął” się z UFO w kwietniu 1943 r. Widział je, choć nie wiedział z czym ma do czynienia, nad warszawskim gettem, w chwili wybuchu powstania. Widział je nie tylko on, Niemcy mieli nawet strzelać do świetlistego obiektu.
Po wojnie pracował jako chemik w Instytucie Gruźlicy w Warszawie oraz w Spółdzielni Eksportu Zagranicznego. Na emeryturę przeszedł w 1976 r.

Kazimierz Bzowski był stałym współpracownikiem czasopisma Nieznany Świat. Jest autorem książek Sieć Wilka, Siły Ziemi – tu i teraz oraz wielu artykułów i fotografii publikowanych w różnych czasopismach, m.in. w „Przekroju”. Zmarł w 2005 roku.

A wiadomości o UFO w lokalnej prasie pojawiają się od czasu do czasu, ale tylko wtedy, kiedy ktoś zobaczy coś, czego pojąć nie może. A może faktycznie Prawda nas jeszcze zadziwi?