Uniwersytety Niedzielne organizowane były w celu dokształcania pracowników fizycznych. Zarząd Miejski Miasta Zamościa podawał do publicznej wiadomości, że z dniem 18 grudnia 1938 roku Miejska Komisja Oświaty Pozaszkolnej powołała do życia Uniwersytet Niedzielny celem szerzenia oświaty wśród szerokich mas społeczeństwa zamojskiego. Prelekcje i wykłady w ramach Uniwersytetu Niedzielnego na przełomie lat 1938-1939 odbywały się w sali Rady Miejskiej. Wstęp na spotkania był bezpłatny. 29 stycznia 1939 roku miał miejsce piąty z kolei wykład (ilustrowany obrazami) pt. Życie Organizmu w wykonaniu profesora Stefana Milera. 19 lutego 1939 roku prelekcję na temat Legiony Dąbrowskiego a Legiony Piłsudskiego wygłosił prof. Michał Pieszko. 2 kwietnia 1939 roku zapraszano na czternastą prelekcję pt. Życie Roślin. Prelegentem był profesor Miler.