Bibliografia Doktor Bogumiły Sawy sporządzona w zamojskiej Książnicy zawiera się na szesnastostronicowym pliku. Imponujący (zamojski) dorobek naukowy, wielkie i hojne serce okazane temu Miastu czynią z Bogumiły Sawy Zasłużoną dla Zamościa nie tylko tytularnie (odznaczenie przyznano w 2017 roku). Zwieńczeniem pracy naukowej jest Monumentalne (ponad 800 stron i niemal 550 ilustracji) dwutomowe dzieło Zamość 1772-1866, któremu dr Sawa poświęciła kilka lat zawodowej aktywności. Książka ujrzała światło dzienne w 2018 roku. Praca doktorska obroniona w 1978 roku zyskała nie tylko godną XXI wieku szatę graficzną, została też wzbogacona kolorowymi ilustracjami (część z nich była dotychczas nieznana szerszemu gronu odbiorców) – tu również nowoczesne techniki digitalizacji przysłużyły się dziełu.

Słowo o publikacji

Dwutomowa publikacja powala nie tyle gabarytem (choć ciężar swój ma) ile zawartością i kunsztem edytorskim. Tom pierwszy jest uzupełnioną rozprawą doktorską, napisaną przez Autorkę ponad 40 lat temu w Zakładzie Historii Nowożytnej UMCS w Lublinie, pod kierunkiem prof. dra Tadeusza Mencla. Rozprawa pozostająca dotychczas w maszynopisie nie była znana większości. Nadszedł jednak czas, by zapoznał się z pracą niemal każdy zainteresowany, „niemal” ponieważ nakład tej regionalnej perły wydaje się być zdecydowanie za mały. Dzieło rozbudowane o imponującą (ilościowo i jakościowo) szatę graficzną wyśmienicie uzupełnia maszynopis z 1978 r. W Tomie II, zamiast kilku ilustracji załączonych w rozprawie, mamy możliwość obejrzeć ponad pięćset map, planów i ilustracji, z których większość Autorka pozyskała własnym kosztem w archiwach Wiednia, Sankt Petersburga, Moskwy i Berlina, oraz archiwów i bibliotek w kraju. To dzieło jest, jak tomik poetycki, nie da się go wchłonąć „na raz”, należy się nim delektować, smakować z należną dziełu uwagą. Zamość wart jest mszy!