Obchodzone 28 sierpnia Święto Lotnictwa Polskiego upamiętnia zwycięstwo kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku. W Zamościu pierwsze lądowanie miało miejsce w 1919 roku. 18 września 1924 zawiązał się Zarząd Ligi Obrony Powietrznej Państwa. W roku 1928 przystąpiono do budowy lotniska w Mokrem.

Z chwilą objęcia powiatu przez nowego Starostę, płka Pryzińskiego sprawa budowy lotniska w Zamościu weszła w sferę realizacji – zawiadamiała „Ziemia Zamojska” w sierpniu 1928 roku. 24 sierpnia 1928 roku zebrał się Komitet Budowy Lotniska w Zamościu. Do prezydium honorowego wybrano Antoniego Remiszewskiego, Wojewodę Lubelskiego, Ordynata Maurycego Zamoyskiego, Generała Władysława Junga, Junga,Dowódcę Okręgu Korpusowego Lublin. – pisała „Ziemia Zamojska”.
Zamościanie chętnie wspierali inicjatywę budowy lotniska Biuro budowlane k. Kallwejt i K. Kiełbiński zadeklarowało tytułem ofiary na lotnisko 4 wagony 15-sto tonowe kamienia (…) ogólnej wartści 480 zł. Urzędnicy Starostwa i Sejmiku Powiatowego opodatkowali się dobrowolnie w wysokości 1% od pensji wrześniowej jednorazowo na rzecz Komitetu Budowy Lotniska w Zamościu. W Starostwie zebrano zł 58, a w Sejmiku Powiatowym zł 118,22. Do budowy lotniska w Mokrem 100 zł dołożył rejent Bolesław Lesman informowała „Ziemia Zamojska”. Wrześniowy numer gazety w kilku artykułach podejmował temat budowy Roboty ziemne na lotnisku już rozpoczęto pod kierownictwem p. Nowakowskiego, technika drogowego Sejmiku Zamojskiego. (…) Krzyż znajdujący się przy starej drodze prowadzącej do Mokrego zostanie uroczyście przeniesiony na nową drogę.  Jeżeli Dyrekcja Poczt i Telegrafów w najbliższych dniach zarządzi przeniesienie linji telegraficznej biegnącej wzdłuż starej drogi biegnącej przez środek lotniska na nową drogę, to lotnisko będzie przygotowane do tego że aparaty wojskowe będą mogły lądować.

fot. Krzysztof Serafin