Zawdzięczamy mu portret Stanisława Kostki Zamoyskiego – patrona biblioteki. Jerzy Pałczyński urodził się 2 stycznia 1949 roku w Samborowiczkach w woj. wrocławskim, zmarł w 30 listopada 2006 roku w Zamościu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Teisseyre’a w 1978 roku. Z poznańskiej uczelni wyniósł zamiłowanie do wszystkich sztuk. Twórczo pracował w wielu dziedzinach sztuki, w malarstwie, rysunku, rzeźbie. Tematyka jego prac jest bardzo zróżnicowana, realistyczne portrety, studyjne kompozycje, szkice o tematyce historycznej, obrazy sakralne. Malował również kopie obrazów starych mistrzów malarstwa. Jest autorem m.in. kopii kartusza z zamojskich schodów ratuszowych, kopii portretu patrona Książnicy Zamojskiej Stanisława Kostki Zamoyskiego, płaskorzeźby św. Tomasza Apostoła (patrona miasta) u boku Chrystusa Zmartwychwstałego na Starej Bramie Lwowskiej, pomnika poległych w Izbicy czy tablic pamiątkowych przypominających o wizycie papieża Jana Pawła II w Zamościu i o UNESCO.

 

    

Był artystą-samotnikiem, trzymał się trochę na uboczu zamojskiego środowiska plastycznego, nie należał do żadnych ugrupowań artystycznych. Nie przywiązywał zbyt wielkiego znaczenia do prezentacji własnej twórczości. Miał wyjątkowy zwyczaj malowania podwójnie obrazu, wykonywał kopie swoich własnych dzieł.