Bez wątpienia jednym z najważniejszych twórców kolekcji Ordynacji Zamoyskich był Stanisław Kostka Zamoyski. Spadkobiercą Stanisława Kostki został jego syn Konstanty, a po nim wnuk Tomasz Franciszek, który zdecydował się na konserwację zbiorów i przebudowę gmachu bibliotecznego.

Tomasz Franciszek Zamoyski urodził się 28 lipca 1832 roku w Klemensowie. Był XIV Ordynatem zamojskim. Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, zawdzięcza mu nowy gmach, który otwarto dla publiczności 19 marca 1868 roku. Z powodu choroby wyjechał do Włoch, gdzie zmarł 21 grudnia 1889 roku w San Remo. Jego ciało sprowadzono do Polski. Pochowano go w zamojskiej Kolegiacie. Upamiętnia go marmurowy nagrobek. W „Biesiadzie Literackiej“, T. 41, 1896 nr 2 opublikowano jego portret.