Maria Ludwika Jaśkiewiczowa z d. Naruszewicz urodziła się w Brześciu Litewskim w 1866 roku. Była społecznikiem i filantropką. Wyszła za mąż za Romualda Daniela Jaśkiewicza. Ślub wzięli 5 lipca 1883 roku w Lublinie. Mieszkali w Zamościu. Razem z mężem założyli Bezpłatną Bibliotekę i Czytelnię przy Polskiej Macierzy Szkolnej. 25 października 1906 roku na podstawie zezwolenia nr 83 Kancelaria Gubernatora Lubelskiego wydała zgodę na utworzenie biblioteki. Po roku działalności postanowieniem z 1 grudnia 1907 roku władze carskie zamknęły bibliotekę, która 21 lutego 1908 r. wznowiła działalność jako Publiczna Biblioteka i Czytelnia zarejestrowana na nazwisko Maria Jaśkiewicz. Biblioteka mieściła się przy ul. Ślusarskiej 33 (dziś Żeromskiego 11). Początkowo było w niej 2,5 tys. książek. Z początkiem wojny została zamknięta. Księgozbiór zabezpieczyła pracująca w niej Regina Kłossowska. Maria Jaśkiewicz zmarła 1 lutego 1915 r., pochowana została na zamojskim cmentarzu. W nr 13. „Nowego Kuriera Lubelskiego” z 1915 roku można było przeczytać o zmarłej: Ubyła jedna z jednostek czynnych i pełnych inicjatywy, które nie żałują czasu, pracy i swojej wiedzy, by podnieść oświatę i dobrobyt kraju.